ΕΣΠΑ 2021-2027: Έρχονται το Νοέμβριο οι πρώτες προσκλήσεις

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 22, 2021 - 13:24
0 comments
Κατατέθηκε στην Κομισιόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων το τελικό σχέδιο για την κατανομή του προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αναμένεται να καλυφθεί από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και οι πρώτες προσκλήσεις στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ θα δημοσιευτούν το Νοέμβριο. 

Το νέο ΕΣΠΑ 

Με συνολικό προϋπολογισμό 26,1 δισεκ. € (20,9 δισεκ. € η ενωσιακή συμμετοχή και 5,3 δισεκ. € η εθνική συμμετοχή) το νέο ΕΣΠΑ δίνει προτεραιότητα στην Ελληνική περιφέρεια και έμφαση στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης των επιχειρήσεων μέσω του νέου προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα. 

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 αφορούν:

  • την ανταγωνιστική οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση, όπου σύμφωνα με πληροφορίες της EurActiv.gr θα δεσμευτεί το 20,3% των συνολικών πόρων του προγράμματος
  • το περιβάλλον, την ενέργεια, και την πολιτική προστασία, που θα δεσμεύσει περίπου το 26,1% των πόρων
  • μεταφορές και ευρυζωνικά δίκτυα, όπου αναμένεται να δεσμευτεί το 15.3% των πόρων
  • απασχόληση, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία, που θα καλύψει σύμφωνα με το σχεδιασμό το 31.9% των συνολικών πόρων
  • ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και η αστική ανάπτυξη, όπου θα αντιστοιχηθεί το 5.4% περίπου των συνολικών πόρων

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό επίσης, το 1/3 των συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ αναμένεται να κατανεμηθεί στα 13 ΠΕΠ της χώρας μας δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Οι πρώτες προσκλήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του ΥΠΑΝ που άρχισαν να κυκλοφορούν ευρέως στον Τύπο, το Σεπτέμβριο προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαβούλευση με την ΕΕ και τον Οκτώβριο θα ακολουθήσει η επίσημη υποβολή των προγραμμάτων, οπότε αμέσως μετά αναμένεται να προκηρυχθούν οι πρώτες δράσεις στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ. 

Οι πρώτες προσκλήσεις  που αναμένονται θα αφορούν όπως φαίνεται 6 νέες δράσεις ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

-Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος: Πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που προτίθενται να κάνουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους. Θα αφορά σε ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών επιχειρήσεων, σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

-Εξοικονομώ επιχειρώντας: Πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους. Θα επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και παράλληλα η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ΑΠΕ, ανάκτησης θερμότητας και ηλεκτρικών οχημάτων.

-Μεταποίηση: Πρόγραμμα, το οποίο επιδοτεί μεταποιητικές επιχειρήσεις για την προμήθεια μηχανημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού παράλληλα με εκσυγχρονισμό των υποδομών των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% και το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό όλο το 2021 και 2022 για την υποβολή αιτήσεων.

-Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Στα πλαίσια του προγράμματος, το οποίο θα έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιδότησης, θα επιδοτούνται δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, υποδομές για εργασία από απόσταση καθώς και συστήματα διαχείρισης εργασιών και αυτοματοποίησης διαδικασιών.

-Ηλεκτροκίνηση: Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την δημιουργία δικτύου φόρτισης οχημάτων σε επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα με την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών και του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος θα επιδοτείται στοχευμένα και η αντικατάσταση των ρυπογόνων επαγγελματικών οχημάτων με νέα ηλεκτρικά.

-Αγροδιατροφικός τομέας: Πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και στην συγκεκριμένα στην υλοποίηση επενδύσεων στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε νέα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Πηγή: vima.gr, businessnews.gr