Σε διαδικασία διαβούλευσης η προδημοσίευση του "Εξοικονομώ-Επιχειρώ"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 07, 2022 - 10:19
0 comments
Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της δράσης "Εξοικονομώ - Επιχειρώ" για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού ώστε να τεθεί σε διαβούλευση. 
 
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της προδημοσίευσης.

Δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

  • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (θερμομονώσεις, συστήματα φωτισμού, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, φωτοβολταϊκά συστήματα, μικρές ανεμογεννήτριες, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας κτλ.)
  • Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες (αμοιβή ενεργειακού ελεγκτή και ενεργειακού επιθεωρητή, ISO ενεργειακής διαχείρισης, υπηρεσίες συμβούλου κτλ.)

Επιδότηση

  • 40% για μεσαίες επιχειρήσεις
  • Από 40% (για υποστηρικτικές υπηρεσίες) έως 50% (για ενεργειακή αναβάθμιση) για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Ύψος Επενδύσεων

  • από 50.000€ έως 500.000€ για τον κλάδο του τουρισμού
  • έως 100.000€ για τους κλάδους Εμπορίου & Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός

200 εκατ. € (100 εκατ. € για τουριστικές επιχειρήσεις και 100 εκατ. € για επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών)

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η κατανομή των πόρων γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας

Η προδημοσίευση θα παραμείνει αναρτημένη έως και την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου. Μέχρι και αυτή την ημερομηνία θα μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας επί του κειμένου, στο e–mail: [email protected].