Σε διαβούλευση η πρόσκληση για τους “Νέους Αγρότες 2024”

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 01, 2023 - 10:29
0 comments

Έως τις 15/11/2023 θα παραμείνει σε διαβούλευση η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας». 

Δικαιούχοι θα είναι οι νέοι αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητα τους έως και 18 μήνες πριν την οριστικοποίηση της αίτησης τους, με έτος αναφοράς για την αίτηση στήριξης, το 2024 (Ενιαία αίτηση στήριξης - ΟΣΔΕ 2024).

Στόχος της είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.

Η πρόσκληση για την ένταξη των ενδιαφερομένων νέων αγροτών αναμένεται στο τέλος του 2024

Η προδημοσίευση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο ποσό στήριξης (από 30.000€ έως 32.500€ για τη φυτική παραγωγή και από 40.000€ έως 42.500€ για την ζωική παραγωγή), τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις δεσμεύσεις των δικαιούχων και περιλαμβάνει επίσης αναλυτικό παράρτημα τους συντελεστές τυπικής απόδοσης τόσο για ζωική, όσο και για φυτική παραγωγή που μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Η βαθμολογία των υποψηφίων προς ένταξη νέων γεωργών θα προκύψει από διάφορα κριτήρια όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, βιολογική παραγωγή, συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών, περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης διαθέτει πολυετή εμπειρία στις υποβολές αιτήσεων για ένταξη στην παρέμβαση “Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας” στα πλαίσια προηγούμενων προσκλήσεων. Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν για την κατάλληλη προετοιμασία σας και την έγκαιρη κατάρτιση του επιχειρηματικού - καλλιεργητικού σας σχεδίου αλλά και να σας υποστηρίξουν κατά την υποβολή της αίτησης σας, μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης.