Ψηφιακή Υπογραφή

Η υπηρεσία Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής είναι η αντίστοιχη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο. Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την επικύρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων ή λοιπών Εγγράφων και Εντύπων από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
 
Για την χρήση της ψηφιακής υπογραφής είναι απαραίτητη η χρήση ενός usb token, το οποίο θα έχει πρώτα παραμετροποιηθεί καταλλήλως.
 
Η ψηφιακή υπογραφή είναι απαραίτητη για επαγγελματικές κατηγορίες όπως Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί, Ιατροί, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Οικονομολόγοι. Επίσης είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε έργα δημοσίου που υπερβαίνουν τις
60.000€.
 
Πρόκειται για ένα τυποποιημένο προϊόν, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές εκδόσεις ψηφιακής υπογραφής από την εταιρεία μας, ιδιαιτέρως το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει κριθεί επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής.
 
Τεχνική υποστήριξη παρέχεται στην ελληνική γλώσσα και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα παρακάτω: 
 
Σ. Αμοιράς – Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2541083370
Διεύθυνση: 3ο χλμ Ξάνθης Καβάλας, Ξάνθη
 
Επίσης λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.  
 
Οι ώρες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης είναι οι εξής:  
  • Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 16:30  
Εξαιρούνται όλες οι επίσημες αργίες και αργίες για τις οποίες η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης θα έχει ενημερώσει εγκαίρως.   
 
Για την παροχή ψηφιακής υπογραφής πραγματοποιούνται τα παρακάτω βήματα:
  • Αγορά usb token
  • Παραμετροποίηση του usb token
  • Διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής
  • Άρτια εκπαίδευση χρήστη για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων.