Ψηφιακή εκδήλωση: International Staff Week at Democritus University of Thrace

enateam's picture
Submitted by enateam on Tue, 01/11/2022 - 10:42

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργάνωσαν, στις 24- 28 Μαΐου 2021, διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: «First DUTH International Week». 

Καθώς τα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο προσπαθούν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να συνεχίσουν τις διεθνείς δραστηριότητές τους και να ενισχύσουν τις διεθνείς συνεργασίες, οι διοργανωτές της εκδήλωσης απηύθυναν
πρόσκληση στο ακαδημαϊκό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό από συνεργαζόμενα και μη συνεργαζόμενα πανεπιστήμια να συμμετάσχουν στην «1η Διεθνή Εβδομάδα ΔΠΘ». , ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 24 – 28 Μαΐου 2021.
 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης παρείχε τις παρακάτω υπηρεσίες:
  • Δημιουργία website για την εκδήλωση (με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής του κοινού-στόχου)
  • Σελίδα παρουσίασης ομιλητών με σύντομο βιογραφικό και φωτογραφία
  • Σελίδα με σύντομη περιγραφή της διοργάνωσης
Οι συμμετέχοντες γνωρίσαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το Πανεπιστήμιο τους, καθώς και να δικτυωθούν, να αξιολογήσουν και να μοιραστούν ιδέες και καλές πρακτικές, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, όπως:
  • Νέες δυνατότητες του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027
  • Covid-19 Προκλήσεις και Ψηφιακή Μετάβαση στην Εκπαίδευση
  • Νέα ψηφιακά εργαλεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Ανοιχτές Παιδαγωγικές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Διαχείριση χρόνου, κίνητρα, συναισθήματα και απόδοση
  • Το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό μοιράστηκε ένα κοινό πρόγραμμα για τις πρώτες τρεις ημέρες. Στις 27 και 28 Μαΐου, ωστόσο, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό είχε διαφορετικές δραστηριότητες. Αναφορικά με το ακαδημαϊκό προσωπικό δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη παιδαγωγικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών για τα ΑΕΙ.
Κοινές συναντήσεις με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς πραγματοποιήθηκαν στις 25 και 26 Μαΐου συνδέοντας τα δύο Πανεπιστήμια και τις δύο εκδηλώσεις σε ένα εικονικό-ψηφιακό κόσμο και διευρύνοντας τις ευκαιρίες για δικτύωση και ανταλλαγή ιδεών!
Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: