Prev article
Next article

ΠΑΑ 2014-2020 : "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΑΑ 2014-2020 : "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα"

January 02, 2018 - 18:54
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, January 15, 2018
Ημ. Λήξης: 
Friday, February 16, 2018

 

Προκηρύχθηκε η Δράση 10.1.04 "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

Στόχος

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Πεδίο Εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με :

  • αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ)
  • συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (δέσμευση Γ)

Επιλέξιμες Περιοχές

Ευπρόσβλητη ζώνη
Δυτική και Ανατολική Θεσσαλία
Κωπαϊδικό πεδίο
Αργολικό πεδίο
Λεκάνη Πηνειού Ηλείας
Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας
Λεκάνη Στρυμόνα
Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας
Λεκάνη ποταμού Ασωπού Βοιωτίας
Νότιο τμήμα ποταμού Έβρου
Ανατολικά και Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας
Λεκάνη απορροής ποταμού Αγγίτη
Βόρεια Κορινθία
Οροπέδιο Τρίπολης
Φιλιατρά – Κυπαρισσία
Λεκάνη απορροής ποταμού Λαρισσού Αχαΐας
Λεωνίδιο Αρκαδίας
Μαραθώνας Αττικής
Μεσογαία Αττικής
Βόρειο τμήμα ποταμού Έβρου
Σπερχειός Φθιώτιδας
Παμισός Μεσσηνίας
Τροιζηνία
Άστρος – Άγιος Ανδρέας Αρκαδίας
Μέγαρα – Αλεποχώριο Αττικής
Αταλάντη Φθιώτιδας
Αλμυρός Μαγνησίας
Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Επανομή Μουδανιών Χαλκιδικής
Υπολεκάνη Γεροποτάμου Μεσσαράς Κρήτης
Αρτάκη Ευβοίας
Υγροτοπικές περιοχές
Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
Υγρότοποι Αμβρακικού
Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού
Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία – Λίμνη Οζερός
Δέλτα Νέστου
Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη

Ειδικές Δεσμεύσεις

  • Αγρανάπαυση (Δέσμευση Α)
  • Αμειψισπορά(Δέσμευση Β)
  • Χλωρά Λίπανση σε Δενδρώδεις Καλλιέργειες (Δέσμευση Γ)
  • Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (Δέσμευση Δ)

Επιλέξιμες Καλλιέργειες

Επιλέξιμες  καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Α είναι ο αραβόσιτος, τα κηπευτικά και το βαμβάκι, ενώ στις επιλέξιμες καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Β ανήκουν ο αραβόσιτος, τα κηπευτικά, το βαμβάκι και ο ηλίανθος με επιλέξιμες καλλιέργειες αμειψισποράς τα αρωματικά φυτά, τα όσπρια, τα σιτηρά, η ελαιοκράμβη και κάποιες κατηγορίες κτηνοτροφικών φυτών.

Ο αναλυτικός πίνακας περιέχεται στο σύνδεσμο με το κείμενο της πρόσκλησης που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος άρθρου. 

'Υψος Δαπάνης

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης εντός των επιλέξιμων περιοχων της δράσης.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας Πρόσκλησης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α της παρούσας, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.

3. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη

Tags: