Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του νέου ΕΣΠΑ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 08, 2023 - 12:07
0 comments

Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Η Δέσμη χωρίζεται σε 2 Δράσεις:

 
 • Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
 • Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως και 1.000.000€
 
 • Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€
Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00
 
Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. Ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων (651/2014, 1407/2013), μπορεί να προσαυξηθεί κατά 20% ανά Κατηγορία Περιφέρειας.
 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Αν δραστηριοποιείστε στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την επιχείρησή σας με τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Αγορά ηλεκτρικών συσκευών Α' ενεργειακής κλάσης
 • Αγορά ηλεκτρικού οχήματος
  Διαφήμιση και προώθησης της επιχείρησής σας
 • Κάλυψη μισθοδοσίας νέου προσωπικού
 • κ.ά.

Αν δραστηριοποιείστε στον κλάδο του Τουρισμού μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την επιχείρησή σας με τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κατασκευή πισίνας, παιδικής χαράς και γηπέδων αθλοπαιδιών 
 • Αγορά ηλεκτρικών συσκευών Α' ενεργειακής κλάσης
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
 • Αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
 • Αγορά επίπλων
 • Κόστη διαφήμισης
 • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού
 • κ.ά.

Αν δραστηριοποιείστε στον κλάδο της εστίασης μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την επιχείρησή σας με τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγοράς ηλεκτρικών συσκευών Α' ενεργειακής κλάσης
 • Αγοράς τραπεζοκαθισμάτων
 • Αναβάθμισης κτηριακών
 • Εγκαταστάσεων
 • Ανανέωσης χρωματισμού, κουφωμάτων κι υαλοπετασμάτων
 • Αγοράς φωτοβολταϊκων
 • Αντικατάστασης βιτρίνας
 • Διαφήμισης και προώθησης της επιχείρισής σας
 • Κάλυψης μισθοδοσίας νέου προσωπικού
 • κ.ά.