Prev article
Next article

Προδημοσίευση Δράσης: “Εφαρμογή της Μεθόδου Κομφούζιο”

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προδημοσίευση Δράσης: “Εφαρμογή της Μεθόδου Κομφούζιο”

April 19, 2024 - 10:29
Posted in:
0 comments
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2024 αναμένεται να προκηρυχθεί η 1η πρόσκληση της γεωργοπεριβαλλοντικής - κλιματικής δράσης 70-1.3.2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» της παρέμβασης 70-1.3 «Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας, με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.
 
Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2024 (έτος αναφοράς). Το έτος 2024 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της πρόσκλησης. 

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα είναι της τάξης των 60 εκατομμυρίων ευρώ (€). 

Ύψος ενίσχυσης

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή τεχνικού συμβούλου), το οποίο ανέρχεται μέχρι και το ύψος των 18 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. 

Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η σταδιακή αποκατάσταση της χημικής καταπολέμησης των εντομολογικών εχθρών – στόχων των επιλέξιμων στην πρόσκληση καλλιεργειών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες και τους αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η μέθοδος. 
 
Μέσω της μεθόδου παρεμποδίζεται, με τη χρήση σκευασμάτων φερομόνης φύλου, η σύζευξη των παρακάτω εντομολογικών εχθρών-στόχων, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών τους:
 • καρπόκαψα της ροδακινιάς (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών – στόχων της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς,
 • καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana), εντομολογικού εχθρού – στόχου της δαμασκηνιάς,
 • καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού – στόχου της μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς και καρυδιάς,
 • ευδεμίδα (Lobesia botrana), εντομολογικού εχθρού - στόχου της αμπέλου,
 • ψευδόκοκκος (Planococcus ficus), εντομολογικού εχθρού - στόχου της αμπέλου και
 • ανθοτρήτης (Prays citri), εντομολογικού εχθρού - στόχου των εσπεριδοειδών. 
 
Σημειώνεται ότι ο ψευδόκοκκος της αμπέλου και ο ανθοτρήτης των εσπεριδοειδών εισάγονται για πρώτη φορά ως εχθροί-στόχοι της δράσης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ. 

Επιλέξιμες καλλιέργειες και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της δράσης είναι οι καλλιέργειες
 • ροδακινιά
 • νεκταρινιά
 • βερικοκιά
 • δαμασκηνιά
 • μηλιά
 • αχλαδιά
 • κυδωνιά
 • καρυδιά
 • αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα)
 • εσπεριδοειδή 
Σημειώνεται ότι η καλλιέργεια της καρυδιάς και η καλλιεργητική ομάδα των εσπεριδοειδών είναι για πρώτη φορά επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ. 
 
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024.

Δικαιούχοι

μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο επιλεξιμότητας:
 • Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου του έτους 2024 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων καλλιεργειών.

Αμπελώνες υπό αναδιάρθρωση στους οποίους έχει ήδη υλοποιηθεί αναφύτευση και οι οποίοι είναι δηλωμένοι ως αμπελώνες για παραγωγή οίνου στην ΕΑΕ 2024 του υποψηφίου, είναι επιλέξιμοι για ένταξη στη δράση.

Δεν είναι επιλέξιμα προς ένταξη στην πρόσκληση αγροτεμάχια:

 1. για τα οποία κατά το έτος 2024, πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της 1ης πρόσκλησης της δράσης, υφίσταται ασυμβατότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου με τη δράση 70-1.3.2, σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει.
 2. περιλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) του έτους 2022 της αριθ. 474/16-2-2023 πρόσκλησης ετήσιας παράτασης της 1ης πρόσκλησης ή της αριθ. 5218/20-6-2018, 2ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022.
 3. περιλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) του έτους 2024 της αριθ. 3645/13-7-2020, 3 ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022.
 4. είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2024 του υποψηφίου ως αμπελώνες υπό αναδιάρθρωση στους οποίους δεν έχει υλοποιηθεί αναφύτευση αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση/καλή γεωργική κατάσταση. 

Βασικές υποχρεωτικές απαιτήσεις

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους τις βασικές υποχρεωτικές απαιτήσεις της δράσης, οι οποίες απαρτίζονται από:
 
 1. συγκεκριμένα πρότυπα των Κανονιστικών Απαιτήσεων Διαχείρισης (ΚΑΔ) του ΣΣ ΚΑΠ που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία
 2. τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις οποίες οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποχρεωτικές «Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας».
 3. τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης. Για τις μόνιμες καλλιέργειες της δράσης, ως διατήρηση της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση η οποία την καθιστά κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές καλλιέργειες πέραν της χρήσης των συνήθων γεωργικών πρακτικών, νοείται η με όποιο τρόπο διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης, συμπεριλαμβανομένης της κοπής/εναπόθεσης στον υποόροφο της μόνιμης καλλιέργειας ανά δύο (2) έτη ή η εφαρμογή κλαδέματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο (2) έτη.

Δεσμεύσεις 

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι πενταετούς διάρκειας και η ημερομηνία έναρξης αυτών θα καθοριστεί στην 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται:

 • Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της παρεμπόδισης σύζευξης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) για την καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών – στόχων της δράσης, η οποία συνίσταται στην εγκατάσταση στον οπωρώνα ή στον αμπελώνα διαχυτήρων (dispensers) φερομόνης φύλου ή διαχυτήρων φερομόνης δυναμικής έγχυσης (puffers) ή στην εφαρμογή φερομόνης μέσω ψεκασμού φυλλώματος ή στην εφαρμογή φερομόνης μέσω άλλου τρόπου, κατά περίπτωση, καθώς και στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης.
 • Για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της δαμασκηνιάς και των εσπεριδοειδών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να κάνουν χρήση φερομονικών και, εφόσον απαιτείται, να κάνουν, συμπληρωματικά της χρήσης φερομονικών, χρήση συμβατών με τη βιολογική γεωργία (Καν. (ΕΕ) 2018/848) σκευασμάτων ή χημικών (συνθετικών) εντομοκτόνων (μικτή χρήση), κατά τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρμογής και αποκλειστική χρήση φερομονικών σκευασμάτων κατά τα τρία (3) τελευταία έτη εφαρμογής. Για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της καρυδιάς και της αμπέλου, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να κάνουν χρήση φερομονικών σκευασμάτων και, εφόσον απαιτείται, να κάνουν, συμπληρωματικά της χρήσης φερομονικών, χρήση συμβατών με τη βιολογική γεωργία (Καν. (ΕΕ) 2018/848) σκευασμάτων ή χημικών (συνθετικών) εντομοκτόνων κατά τα τρία (3) πρώτα έτη εφαρμογής (μικτή χρήση) και αποκλειστική χρήση φερομονικών σκευασμάτων κατά τα δύο (2) τελευταία έτη εφαρμογής. 
 • Να διαθέτουν και να εφαρμόζουν ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (εΣΠΔ) των ενταγμένων στην δράση αγροτεμαχίων για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης, στο οποίο καταγράφονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός ή η ποσότητα του φερομονικού σκευάσματος που πρέπει να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση του εχθρού-στόχου/των εχθρών-στόχων.
 • Να διατηρούν τουλάχιστον έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, για λόγους ελέγχου και αποτελεσματικής εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου:
  • ηρτημένους (στα δέντρα ή στα πρέμνα, κατά περίπτωση) τους διαχυτήρες φερομόνης και τις παγίδες παρακολούθησης
  • τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες (δοχεία, φιάλες, σακούλες σφαιριδίων κτλ), στην περίπτωση εφαρμογής φερομονικών σκευασμάτων μέσω ψεκασμού φυλλώματος ή μέσω άλλου τρόπου εφαρμογής.
 • Να κατέχουν νόμιμα τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης
 • Να διατηρούν σταθερά σε θέση και σε έκταση τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της δράσης καθώς και η προσθήκη νέων αγροτεμαχίων. 
 • Να τηρούν τον γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο της δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

Είδος χορηγούμενης ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στη δράση γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη καλλιέργεια, προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.
 
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης, μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της δράσης για την καλλιεργητική περίοδο 2024. 
 
Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη αιτήσεων σε δράσεις στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα.
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας στις παρακάτω διευθύνσεις:
Ξάνθη: 3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Τ: 25410 - 83370
Χρυσούπολη: Βεργίνας 1, Τ: 25910 - 23900
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.