Οδηγός Χρηματοδότησης για Νέες Επιχειρήσεις: Πώς να Προετοιμαστείτε Κατάλληλα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 09, 2024 - 16:32
0 comments
Η χρηματοδότηση αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και για την εξέλιξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν είστε έτοιμοι να κάνετε το μεγάλο βήμα και να ιδρύσετε τη δική σας επιχείρηση, μπορείτε να το υλοποιήσετε με τη συγχρηματοδότηση από προγράμματα της Ανταγωνιστικότητας 2021-2027 ή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Ακολουθήστε τις συμβουλές που ετοίμασε η εξειδικευμένη ομάδα μας για να προετοιμαστείτε κατάλληλα.

Προετοιμαστείτε ανάλογα με την ιδιότητα σας 

Εάν είστε άνεργος, βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμμένος στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. Η μακροχρόνια ανεργία βαθμολογείται με περισσότερα μόρια, τα οποία μπορεί να είναι καθοριστικά για την έγκριση του επενδυτικού σας σχεδίου. Μην ξεχνάτε να υπολογίσετε επίσης και τυχόν ένσημα που διαθέτετε από προηγούμενη απασχόληση.
 
Εάν είστε μισθωτός, είναι σημαντικό να ελέγξετε αν το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να ενταχθείτε απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις απασχόλησης. Βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις εργασίας και τα εισοδήματά σας είναι κατάλληλα καταγεγραμμένα, καθώς αυτά θα επηρεάσουν την επιλεξιμότητά και τη βαθμολογία σας.

Προετοιμάστε τον προϋπολογισμό της νέας σας επιχείρησης

Ένας σωστός προϋπολογισμός είναι το θεμέλιο κάθε επιτυχημένης επιχείρησης. Καταγράψτε τις ανάγκες σε εξοπλισμό, λογισμικό, κτιριακά κ.α. για το ξεκίνημα σας και κάντε μια έρευνα αγοράς για να έχετε μια εικόνα του κόστους. Αυτό θα βοηθήσει και εσάς αλλά και τον εξειδικευμένο σύμβουλο σας να εντοπίσετε τις δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθείτε για αυτές.

Αναζητήστε την κατάλληλη έδρα για την επιχείρηση σας 

Η επιλογή της έδρας της επιχείρησής σας είναι κρίσιμη και η εύρεση του κατάλληλου χώρου χρονοβόρα. Μην ξεχνάτε ότι η τοποθεσία της έδρας που θα επιλέξετε (εντός ή εκτός του αστικού ιστού) παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς επηρεάζει την επιλεξιμότητα σας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Κάντε μια προκαταρκτική έρευνα για ακίνητα, ώστε να γνωρίζετε το κόστος και τις διαδικασίες μίσθωσης ή αγοράς. Φροντίστε οι υποψήφιοι χώροι να είναι προσβάσιμοι σε όλους.

Συμβουλευτείτε τον μηχανικό σας

Εξετάστε την άδεια λειτουργίας που θα πρέπει να έχετε για την νέα σας επιχείρηση και διερευνείστε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την έκδοση της. Ο μηχανικός σας θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να την αποκτήσετε. 

Οργανώστε τα οικονομικά σας

Η διαδικασία πληρωμών από τα χρηματοδοτικά προγράμματα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της δράσης. Στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., μετά τη διαπίστωση της πραγματικής λειτουργίας της επιχείρησης, παρέχονται συνολικά 14.800€ σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους.
 
Στα υπόλοιπα προγράμματα, τα τιμολόγια που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένα πριν να γίνουν τα αιτήματα πληρωμής τους. Αυτά τα αιτήματα, είναι συνολικά 3 και μπορούν να γίνουν στην διάρκεια 2 ετών. Για κάθε αίτημα που καταθέτετε, λαμβάνετε κάθε φορά το αντίστοιχο ποσό επιδότησης που ορίζει το πρόγραμμα, π.χ. 50%. Το ποσοστό αναφέρεται σε καθαρές αξίες, καθώς το ΦΠΑ δεν επιδοτείται.
 
Διευκρινίζουμε ότι οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία των προηγούμενων ετών και τις τελευταίες δημοσιευμένες προσκλήσεις για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε και να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση με επιδότηση; 

Διαβάστε τις ιστορίες επιτυχίας επενδυτών που αξιοποίησαν αντίστοιχες δράσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συμβούλους της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, έκαναν το όνειρο τους πραγματικότητα!
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές, παρακολουθήστε τη σειρά άρθρων της ομάδας Ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.