Νέες θέσεις εργασίας για 25.000 νέους ανέργους

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 12, 2024 - 13:57
0 comments
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό μέσω του νέου προγράμματος “Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας για άνεργους νέους 18-29 ετών”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος, είναι η προετοιμασία 25.000 ανέργων 18-29 ετών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Δικαιούχοι - Επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στη χώρα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής: 
 
Επιχειρήσεις με ΠροσωπικόΑνώτατος Αριθμός Ωφελούμενων
0-3 άτομα1
4-9 άτομα2
10-19 άτομα3
20-30 άτομα5
31-50 άτομα8
51+ ατόμων20% του προσωπικού, έως 20 άτομα

Ωφελούμενοι

Την πολύτιμη προϋπηρεσία θα μπορέσουν να αποκτήσουν άνεργοι από 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται κατά την υπόδειξή τους μέχρι την τοποθέτηση τους στην επιχείρηση (συμφωνητικό συνεργασίας). 

Διάρκεια και Αποζημίωση

Η προεργασία διαρκεί 8 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει στους συμμετέχοντες μηνιαία, αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Επιπρόσθετα, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπαγόμενοι στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 200 εκ. €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» στην Προτεραιότητα 5 «Απασχόληση των Νέων (15-29 ετών) ΕΑΕΚ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης)».

Διαδικασία υποβολής

  1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr, προσδιορίζοντας την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της/των θέσης/θέσεων,
  2. η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις,
  3. οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της/των θέσης/θέσεων,
  4. η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και υπογράφουν συμφωνητικό.
 
Για πληροφορίες επισκεφτείτε τη επίσημη ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.