Αγρόκτημα Μελμάρ Α.Ε. Οινοποιείο στη Σαμοθράκη

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 09/15/2014 - 15:29

Η εταιρεία Αγρόκτημα Μελμάρ Α.Ε. έχει έδρα την Σαμοθράκη.

Υλοποίησε επένδυση ίδρυσης σύγχρονου οινοποιείου στην Κοιτάδα Σαμοθράκης με την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων απόλυτα εναρμονισμένων με το Σαμοθρακίτικο τοπίο και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού οινοποίησης. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο του 2014. Εντάχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. 

Σχετικά με την εταιρεία στο www.agroktima-melmar.gr

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: