Ε. Γολγάκης & Σία Σία Ε.Ε. Φ/Β Πάρκα ισχύος 447,27 kw

enateam's picture
Submitted by enateam on Thu, 10/10/2013 - 15:10

Η εταιρεία Ε. Γογλάκης & Σία Σία Ε.Ε. έχει έδρα τις Σάπες Ροδόπης. 

Υλοποίησε επένδυση εγκατάστασης τριών Φ/Β Πάρκων στο Δήμο Δήμο Μαρωνείας - Σαπών συνολικής ισχύος 447,27kW. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Σεπτέμβριο του 2013. Επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 40%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: