Αφοί Καργιώτη Ο.Ε.- Κτίρια & εξοπλισμός

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 10/10/2012 - 14:47

Η οικογενειακή επιχείρηση εκτροφής προβάτων Αφοί Καργιώτη Ο.Ε. έχει τις κτηνοτροφικές της εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα Πηγαδίων Ξάνθης. 

Η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης με κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού. Το σχέδιο εντάχθηκε στα πλαίσια του Ν.3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 42,55% και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Σεπτέμβριο του 2012.

Τομέας: