Μενεξές Κωνσταντίνος- Έπιπλα Γραφεία

enateam's picture
Submitted by enateam on Thu, 10/08/2015 - 16:52

Εκσυγχρονσμός εγκαταστάσεων εταιρείας επίπλων γραφείων

Η οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής Επίπλων Γραφείων Μενεξές Κωνσταντίνος που βρίσκεται στο 2ο Χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Κομοτηνής σχεδίασε και υλοποίησε επένδυση εκσυγχρονισμού της παραγωγής της με την προμήθεια εξοπλισμού νέας τεχνολογίας. Ταυτόχρονα στο επενδυτικό σχέδιο προβλεπόταν και η επέκταση επιπλέον 500 τ.μ. του χώρου της παραγωγικής διαδικασίας. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2012 με την επιδότηση του συνολικού κόστους της επένδυσης κατά ποσοστό 60% από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΠΕΠ Ενίσχυση ΜΜΕ στο τομέα της Μεταποίησης. Σχετικά με την εταιρεία στο www.menexes.gr

Τομέας: