Νέα

Κύκλος εκδηλώσεων: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στην Α.Μ.Θ."

May 26, 2022 - 15:15
0 comments

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέας Αρωγός του eMT cluster, του πρώτου συνεργατικού σχηματισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας, το Επιμελητήριο Καβάλας, το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Επιμελητήριο Ξάνθης και τις 18 εταιρείες προηγμένων λύσεων τεχνολογίας που συνθέτουν το eMT cluster,

Thinc Thrace incubator - Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

May 21, 2022 - 10:17
0 comments

Στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, σε μια σημαντική μέρα για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρουσιάστηκε η Thinc Thrace incubator, δηλαδή η νέα Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

May 20, 2022 - 16:14
0 comments
 
Δημοσιεύτηκε στις 15/5/2022 προς την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»
 

Υποέργο: Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

April 18, 2022 - 15:24
Posted in:
0 comments

Ύψος χρηματοδότησης: 166.700.000 €

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης μετατέθηκε για την Τετάρτη 31.08.2022 έως Παρασκευή 30.09.2022, αρχική ημερομηνία έναρξης 28/07/2022.

Pages