Νέα

ΟΑΕΔ- Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης

October 20, 2015 - 11:56
0 comments
enateam
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007 – 2013», όσον αφορά στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και από Εθνικούς Πόρους όσον αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. 
 

1η Εκδήλωση Ολοκλήρωσης της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 10/19/2015 - 10:59
Πρόκειται για την 1η από τις δύο τελικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται, ως μέρος της Προπαρασκευαστικής Δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (η 2η θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 18 Νοεμβρίου 2015). Πρωταρχικός σκοπός είναι να γίνει ένας απολογισμός των επιτευγμάτων της Προπαρασκευαστικής Δράσης, της τρέχουσας συγκυρίας που αντιμετωπίζουν οι μέτοχοί της, και να εξεταστούν οι μελλοντικές προκλήσεις, υπό το πρίσμα της πολύπλοκης και αβέβαιης κατάστασης που διέρχεται η χώρα.
 

EaSI PROGRESS- VP/2015/011 Υποστήριξη καινοτόμων δράσεων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής

October 17, 2015 - 10:19
0 comments
enateam
Σε θέματα πολιτικής καινοτομίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ολοκληρωμένη παροχή αυτού του είδους των κοινωνικών υπηρεσιών.
Η πρόσκληση θα στηρίξει την εφαρμογή της σύστασης για την ενεργό ένταξη και του Πακέτου Κοινωνικών Επενδύσεων, και την επικείμενη πρωτοβουλία σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας.
 

ΟΑΕΔ Στο τέλος του μήνα νέο πρόγραμμα για 10.000 επιχειρήσεις

October 15, 2015 - 23:37
0 comments
enateam

Στόχος του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι να ωφεληθούν έως 10.000 άτομα και επιχειρήσεις και θα έχει τίτλο με τίτλο «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης».

Μενοίκιο, από το χωράφι στο ράφι

October 15, 2015 - 16:46
0 comments
Ο συνεταιρισμός σήμερα καλλιεργεί µεγάλο αριθµό βιολογικών και συµβατικών ζωοτροφών και διαθέτει γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά προϊόντα συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας κυρίως σε καταστήµατα της Β. Ελλάδας 
enateam

ΕΕ: Στο 85% το ποσοστό συγχρηματοδότησης των γεωργικών προγραμμάτων για την Ελλάδα

October 15, 2015 - 11:19
0 comments
enateam

«Απολαύστε το, είναι ευρωπαϊκό» είναι το κεντρικό μήνυμα της νέας πολιτικής προώθησης που ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκοπεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σε αυτές, και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. 

ΕΕ: Επένδυση 16 δισ. ευρώ στη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας

October 14, 2015 - 17:05
0 comments
enateam
Οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει το πρόγραμμα εργασίας ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, που παρουσίασε ο Πρόεδρος Ζαν-Κλoντ Γιούνκερ και θα συμβάλουν ουσιαστικά στη δέσμη επενδύσεων για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στην πολιτική για την ενεργειακή ένωση και την κλιματική αλλαγή, στην εσωτερική αγορά με μια ισχυρότερη βιομηχανία και στην ανάδειξη της Ευρώπης σε ισχυρότερο παγκόσμιο παράγοντα.
 

Μπαίνουν 800 εκατ. ευρώ στα ταμεία της Ελλάδας από το ΕΣΠΑ

October 14, 2015 - 16:01
0 comments
enateam

Αυτό δήλωσε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα ευρώ, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

EACEA/32/2015 Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 3 - "Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας"

October 14, 2015 - 11:06
0 comments
enateam
Είναι σημαντική για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΚ2020), θεματολόγια τομεακών πολιτικών, όπως η διαδικασία της Μπολόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή η διαδικασία Μπριζ-Κοπεγχάγης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), καθώς και τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία.

Pages