Νέα

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

May 31, 2023 - 12:35
0 comments

Αύριο, 1 Ιουνίου 2023 και ώρα 8:00, ξεκινούν οι υποβολές για την Δράση "Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS)" που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Γ.Γ.Ε.Κ.: Αιτήσεις Φοροαπαλλαγής σε Επιχειρήσεις για Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

May 31, 2023 - 11:18
0 comments

Ξεκίνησε η υποβολή αιτημάτων για την πιστοποίηση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας και χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τη χρήση 2022 (φορολογικό έτος 2022), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22Α, δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, του ν. 4172/2013 (Α΄167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

Ταμείο Ανάκαμψης: 2η Πρόσκληση Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

May 29, 2023 - 17:06
Posted in:
0 comments

Δικαιούχοι

  • Συλλογικά Σχήματα, (Α.Σ., Α.Ε.Σ., Ομ.Π., Ορ.Π.)
  • Κοιν.Σε.Π. και εταιρείες του εμπορικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες
    εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία
  • Κοιν.Σε.Π. και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες
    • εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας
      ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα

Produce e-Green: Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για πράσινες επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ

May 26, 2023 - 13:00
0 comments

Δημοσιεύθηκε η προκύρηξη της Δράσης «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-EGreen», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δ.ΥΠ.Α: 1.000 νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

May 22, 2023 - 14:46
0 comments
Σήμερα στις 11:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Σκοπός του προγράμματος

Η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης.

Ποσοστό επιχορήγησης

Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 70% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12.

ΑΝΟΜ 4887/2022: 2η προκήρυξη καθεστώτος "Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα"

May 19, 2023 - 21:29
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΑΝΟΜ 4887/2022: 2η προκήρυξη καθεστώτος "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων"

May 19, 2023 - 17:32
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Δικαιούχοι

Οι αναμενόμενες προσκλήσεις της Ανταγωνιστικότητας 2021-2027, για φορείς και επιχειρήσεις, για το έτος 2023

May 16, 2023 - 14:56
0 comments
Δημοσιεύτηκε ο προγραμματισμός των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ, για το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, προσκλήσεις οι οποίες αναμένεται να ωφελήσουν χιλιάδες επιχειρήσεις και φορείς, μέχρι το τέλος του έτους. 
 

Δ.ΥΠ.Α: Γ' κύκλος Προγράμματος Νεανικής Επιχειρηματικότητας με Έμφαση στις Γυναίκες

May 11, 2023 - 13:21
0 comments

 

Χθές 10 Μαΐου 2023, ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσων για τον Γ' κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Στόχος της Δράσης

Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 450 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες. 

Pages