Νέο Πρόγραμμα από EIT Health για χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών startups

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 28, 2022 - 02:29
0 comments
To EIT Health, μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη, εγκαινίασε το νέο πρόγραμμα Attract2Invest για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης.
 
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν υποστήριξη όχι μόνο για να βρουν χρηματοδότηση σποράς (seed) ή σειράς Α (series A), αλλά και για να διαχειρίζονται τις μακροπρόθεσμες σχέσεις τους με επενδυτές με αποτελεσματικό τρόπο.
 
Συγκεκριμένα, 15 κορυφαίες startups θα λάβουν:
  • 20.000 επενδυτικό κεφάλαιο (smart money)
  • Συμμετοχή στο Fundraising Bootcamp που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2022, όπου θα λάβουν πρακτική εμπειρία στη δημιουργία επενδυτικής στρατηγικής, την ολοκλήρωση επιχειρηματικού σχεδιασμού, τον καθορισμό Μοναδικής Πρότασης Πώλησης (USP), τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου παρουσιάσεων, την ανάπτυξη και διαχείριση επενδυτικών σχέσεων και τη βελτιστοποίηση επενδυτικών συνθηκών
  • Προσομοίωση συνεδρίασης ΔΣ (board meeting simulation) με έμπειρους επενδυτές και συμβούλους
  • Συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους (peer-to-peer learning)
  • Ατομική καθοδήγηση
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups και spinoffs οι οποίες:
  • έχουν μια πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα ή ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (MVP) σε μία τουλάχιστον αγορά της Ευρώπης,
  • έχουν ήδη ένα κερδοφόρο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά,
  • είναι εγγεγραμμένες ως νομικά πρόσωπα σε μία από τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία , Σλοβενία, Ισπανία, Ουκρανία, Τουρκία.
Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Attract2Invest γίνονται έως 9 Σεπτεμβρίου 2022 εδώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΚΤ, Εθνικό Κόμβο του ΕΙΤ Health, και σε συκγκεκριμένα με τον Γιώργο Μέγα, Συντονιστή EIT Health Hub, [email protected], και τη Βαρβάρα Βασιλάκη, EIT Health Hub project manager, [email protected].