Νέες Θέσεις Εργασίας: Στελέχωση Δομής Επιχειρηματικότητας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Νέες Θέσεις Εργασίας: Στελέχωση Δομής Επιχειρηματικότητας

0 comments

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης αναζητά (2) άτομα για τη στελέχωση Δομής Επιχειρηματικότητας, με έδρα την Ξάνθη.

Project Manager Δομής Επιχειρηματικότητας| Κωδικός θέσης PM-0122

Περιγραφή θέσης:

 • Συντονισμός ενεργειών Δομής και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Εποπτεία για τη σωστή λειτουργία της Δομής και αντιμετώπιση θεμάτων που την αφορούν.
 • Τήρηση του εσωτερικού κανονισμού της Δομής.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση των ενεργειών προβολής της Δομής.
 • Λεπτομερής προγραμματισμός του έργου και παρακολούθηση προόδου και επίτευξης στόχων.
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της Δομής.
 • Παροχή άμεσης επαγγελματικής βοήθειας/καθοδήγησης στους συμμετέχοντες στη Δομή και στις δράσεις της.
 • Διασύνδεση όλων των συμβαλλόμενων μελών της Δομής.
 • Διοργάνωση και συντονισμός ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων.
 • Εκπροσώπηση της Δομής, όπου και όταν απαιτείται.

Προφίλ υποψηφίας/ου:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office (Excel- Access-Word-PowerPoint).
 • Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών επαφών.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης συνεργασιών σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση ομάδων εργασίας.
 • Γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων (Startups).

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σημείωμά σας με τον κωδικό θέσης (PM-0122), μέχρι τις 7/2/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Προσωπικό Υποστήριξης Δομής Επιχειρηματικότητας| Κωδικός θέσης SP-0122

Περιγραφή θέσης:

 • Συνεργασία με τον Project Manager με σκοπό την ορθή λειτουργία της Δομής.
 • Συνεργασία με τον Project Manager με σκοπό τη σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη των συμμετεχόντων.
 • Παροχή πληροφοριών στο κοινό και στους ενδιαφερόμενους με τις δράσεις της Δομής.
 • Γραμματειακή υποστήριξη (τηλέφωνα και e-mail).
 • Υποδοχή επισκεπτών.

Προφίλ υποψηφίας/ου:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office (Excel- Access-Word-PowerPoint).
 • Επαγγελματική εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης.

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σημείωμά σας με τον κωδικό θέσης (SP-0122), μέχρι τις 7/2/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνέντευξη.

Η διαχείριση των αιτήσεων γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.