Νέες θέσεις εργασίας: Project Manager, Backend Software Engineer, Frontend Software Engineer

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Νέες θέσεις εργασίας: Project Manager, Backend Software Engineer, Frontend Software Engineer

0 comments

Η εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ψηφιακού μετασχηματισμού, Ten06, αναζητεί (3) άτομα για την άμεση κάλυψη των παρακάτω θέσεων: 

Project Manager | Κωδικός θέσης P.M.

Περιγραφή θέσης

Αρμοδιότητες:

Συγκέντρωση των απαιτήσεων έργων μέσα από την επικοινωνία με τους πελάτες, συνεργάτες ή άλλους φορείς που απαιτούνται στο έργο. Συνεπακόλουθα, οργάνωση, διαμόρφωση πλάνου και προγραμματισμός ενεργειών βάσει των απαιτήσεων, δυνατοτήτων της ομάδας εργασίας και κόστους.  
Επικοινωνία πλάνου στην εσωτερική ομάδα και συνεργάτες. Συντονισμός της εσωτερικής ομάδας και συνεργατών που απασχολούνται σε κάθε έργο με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία και ποιοτική ολοκλήρωση των παραδοτέων.  
Επικοινωνία με πελάτες ή/και συνεργάτες για τη διαπίστωση της πορείας ενός έργου, διαπίστωση νέων αναγκών ή θεμάτων προς αντιμετώπιση, με σκοπό την έγκαιρη εξασφάλιση της ορθής πορείας ενός έργου.  
Συμβολή στη συγγραφή παραδοτέων όπου χρειάζεται.  
Τακτική ενημέρωση στη διοίκηση της εταιρείας για την πορεία των έργων, έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν θέματα που προκύπτουν και ενεργή συμμετοχή στην ανεύρεση λύσεων. 
 
 Χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες:
 
Εμπειρία διαχείρισης έργων τεχνολογίας, τουλάχιστο 2 χρόνια. 
Εμπειρία από χώρους ανάπτυξης εφαρμογών στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ως αναλυτής ή διαχειριστής έργων ή υπεύθυνος διαχείρισης πελατών (account management), τουλάχιστο 3 χρόνια.  
Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας στο γραπτό και προφορικό λόγο.  
Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες, ειδικά σε περιπτώσεις που συμμετέχουν διαφορετικές λειτουργικές ομάδες (τεχνολογίας, πωλήσεων, business development), συμπεριλαμβάνοντας διαπραγματευτικές ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων.  
Εμπειρία στη χρήση εργαλείων διαχείρισης έργων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών απολογισμών.  
 
Προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ και κατά προτίμηση μεταπτυχιακός τίτλος σε τομέα Μηχανικού, Πληροφορικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Επιθυμητή πιστοποίηση σε project management.
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικών, Αγγλικών.
 • Εξαιρετική γνώση των βασικών εργαλείων του MS Office (word, powerpoint, excel). 
 • Επιθυμητή η εμπειρία συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα.

Backend Software Engineer | Κωδικός θέσης B.S.E.

Περιγραφή θέσης

Αρμοδιότητες:

 • Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολύπλοκων διαδικτυακών εφαρμογών.
 • Τη δημιουργία οργανωμένου, αποτελεσματικού, διατηρήσιμου και επεκτάσιμου κώδικα.
 • Τη συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ανάπτυξης εφαρμογών.

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Web Application Development με χρήση PHP.
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού PHP και των δυνατοτήτων της.
 • Πολύ καλή γνώση των εννοιών της ασφάλειας Web Applications.
 • Εξοικείωση με MVC, Rest Api, SQL, Javascript.
 • Εμπειρία στον object oriented προγραμματισμό.
 • Συστήματα version control (Git).
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια κατά την ανάπτυξη και τo testing.
 • Αναλυτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Προσόντα:

 • Laravel framework.
 • Vue.js framework.
 • Χρήση και διαχείριση συστημάτων Linux.
 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.

Frontend Software Engineer | Κωδικός θέσης F.S.E.

Περιγραφή θέσης

Αρμοδιότητες:

 • Τη δημιουργία του Front End περιβάλλοντος και τον έλεγχο λειτουργικότητας.
 • Τον έλεγχο του API για δοκιμή και υλοποίηση των σεναρίων λειτουργίας.
 Χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες:
 • Γνώση front-end τεχνολογιών: HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, Ajax.
 • Vue.js.
 • Γνώσεις PHP.
 • PHP MVC framework, πχ Laravel.
 • Object-Oriented Programming (OOP).
 • SQL.
 • Εξοικείωση με πλατφόρμες Git π.χ. GitHub, GitLab.
Προσόντα:
 • Node.js
 • REST 

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο email τον κωδικό θέσης (P.M, B.S.E, F.S.E.), μέχρι τις 30/11/2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Μετά την συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων για να οριστούν συνεντεύξεις.

Η διαχείριση των αιτήσεων γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


H Ten06 είναι μια νεοφυής εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού και στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών. Κύριο χαρακτηριστικό των λύσεων της Ten06 είναι ο συνδυασμός της επιχειρησιακής γνώσης με την κατάλληλη τεχνολογία, ώστε οι λύσεις της να καλύπτουν ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις επιχειρήσεων που θέλουν να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Για το σκοπό αυτό, συνθέτει λύσεις που περιλαμβάνουν δικές της υπηρεσίες και υπηρεσίες επιλεγμένων συνεργατών/ειδικών, ώστε η προσέγγισή της να είναι ολιστική και να λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης των πελατών της. Οι λύσεις της απευθύνονται σε επιχειρήσεις του τομέα Ταξιδιών & Τουρισμού, Αγροδιατροφής, Εμπορικών επιχειρήσεων και εταιρειών Πληροφορικής. Η εταιρεία έχει δραστηριότητες στην Αττική, που είναι η έδρα της και στην Ξάνθη, όπου διατηρεί υποκατάστημα. Η Ten06 είναι μέλος του ΣΕΠΕ και έχει ενταχθεί στο elevate greece. Συμμετέχει στο eMT cluster (χρηματοδοτούμενος από την ΓΓΕΚ συνεργατικός συνεταιρισμός επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης), που περιλαμβάνει 18 εταιρείες τεχνολογίας και 3 πανεπιστήμια, τη στρατηγική του οποίου έχει διαμορφώσει η ίδια.
 
Τόσο λόγω του μεγέθους της, όσο και λόγω της κεντρικής της φιλοσοφίας, η εταιρεία στηρίζει την ανάπτυξή της στην καινοτομία και με διαρκή επιδίωξη την ποιοτική εξυπηρέτηση των έργων που αναλαμβάνει. Για να το πετύχει αυτό, κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι η λειτουργία της ομάδας και έτσι δίνει μεγάλη σημασία στην ανοιχτή επικοινωνία, στη διαρκή υποστήριξη, στη συμμετοχή και στην ανάδειξη κάθε μέλους της.
 
 
Λεύκης 29, 14568 Κρυονέρι, Δήμος Διονύσου
Ελευθερίου Βενιζέλου 70, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα
Τηλ.: +306945588855