Ότι χρειάζεται να ξέρετε για τη Νέα Ψηφιακή Υπογραφή

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 01, 2022 - 11:13
0 comments

Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής έχει αλλάξει και όλες οι ψηφιακές υπογραφές που έχουν εκδοθεί με την παλιά διαδικασία (με ημερομηνία έκδοσης μέχρι 17/1) πρόκειται να ανακληθούν μέχρι τις 30/04.

Πιο συγκεκριμένα:

  • όσες ψηφιακές υπογραφές έχουν εκδοθεί μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν μέχρι την 30η Απριλίου 2022, πρόκειται να λήξουν αυτόματα, χωρίς να γίνει κάποια ενέργεια από το χρήστη, βάσει της ημερομηνίας λήξης τους. 
  • για τις ψηφιακές υπογραφές που έχουν εκδοθεί μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν μετά την 30η Απριλίου 2022, οι χρήστες τους θα λάβουν ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προκειμένου να ανακαλέσουν το ψηφιακό πιστοποιητικό τους μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο διαθέσιμος χρόνος για την ανάκληση του θα είναι τουλάχιστον 15 μέρες και αν δεν υπάρχει κάποια ενέργεια σε αυτό το διάστημα η ανάκληση θα ολοκληρωθεί από την αρμόδια αρχή.

Τι είναι η Ψηφιακή Υπογραφή;

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά τη χειρόγραφη υπογραφή μας, αλλά και την ανάγκη επικύρωσης από ΚΕΠ ή κάποια άλλη δημόσια αρχή των εγγράφων που υπογράφουμε. Χρησιμοποιείται ως απόδειξη της γνησιότητας ενός εγγράφου και ουσιαστικά είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογραφίας.

Αναλυτικότερα, ο σκοπός της είναι:

α) η ταυτοποίηση του υπογράφοντος, δηλαδή η σύνδεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής με το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει,
β)  η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων και
γ) η δέσμευση του υπογράφοντος ως προς την ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνηθεί την συμβολή του στην εν λόγω συναλλαγή.

Πού είναι απαραίτητη η χρήση ψηφιακής υπογραφής;

Ορισμένες επαγγελματικές ομάδες είναι πλέον υποχρεωτικό να χρησιμοποιούν Ψηφιακή υπογραφή για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών τους. 

Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά:

  • επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου
  • δικηγόροι και δικαστικοί για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογραφιών
  • γιατροί και φαρμακοποιοί
  • συμβολαιογράφοι
  • λογιστές - φοροτεχνικοί

Γενικότερα, μπορεί να χρησιμοποιήσει ψηφιακή υπογραφή κάθε εταιρεία ή επαγγελματίας που θέλει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών και των εγγράφων του. Με τη χρήση της άλλωστε, μειώνεται επίσης ο χρόνος διεκπεραίωσης, αλλά και το κόστος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών και την ανταλλαγή εγγράφων. 

Τι χρειάζεται για τη δημιουργία μιας έγκυρης ψηφιακής υπογραφής;

Για τη δημιουργία μιας έγκυρης ψηφιακής υπογραφής απαιτείται ένα έγκυρο αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό και η αγορά ενός κατάλληλου,  πιστοποιημένου  USB stick (token) για την αποθήκευση του. Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το αντίστοιχο του διαβατηρίου για τον φυσικό κόσμο. Τον ρόλο του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης που εγγυάται για τα στοιχεία του κατόχου του ψηφιακού πιστοποιητικού, τον έχει αναλάβει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

Για πόσο διάστημα είναι ενεργή η ψηφιακή μου υπογραφή;

Η ψηφιακή υπογραφή μας είναι ενεργή, για 3 έτη από την ολοκλήρωση της έκδοσης του σχετικού Ψηφιακού Πιστοποιητικού. 

Πώς μπορώ να αποκτήσω μια νέα Ψηφιακή Υπογραφή;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου τη διαδικασία απόκτησης της νέας σας ψηφιακής υπογραφής, από την παραγγελία του ειδικού εξοπλισμού αποθήκευσης μέχρι τη δημιουργία και την εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής, ακολουθώντας τη νέα διαδικασία και με βάση τις νέες οδηγίες από την ΑΠΕΔ.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2541083370 ή μέσω email στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες και για να σας ενημερώσουμε για τη νέα διαδικασία, το τι ισχύει για τη δική σας περίπτωση και για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.