Έρχεται νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ για τουριστικές επιχειρήσεις

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 02, 2021 - 10:38
0 comments
Νέα δράση, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ για τουριστικές επιχειρήσεις ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες (300 εκατ. ευρώ) και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις (50 εκατ. ευρώ) :

  • ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια,
  • τουριστικά γραφεία/πρακτορεία,
  • επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Επιλέξιμες θα είναι και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το καθεστώς της δικαιοχρησίας (franchise) υπό προϋποθέσεις που ορίζονται από το ΕΣΠΑ.  

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

  1. Νόμιμη λειτουργία
  2. Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σε μία από τις παραπάνω δραστηιότητες
  3. Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 ή ίση του 30%.
  4. Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.
  5. Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ (Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ)

Η επιδότηση θα αφορά στην παροχή κεφαλαίου κίνησης με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 σε ποσοστό 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2019 ή το 2020 θα υπολογίζεται κατά αναλογία.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανα ΑΦΜ ορίζεται στα 400.000€. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων τοποθετείται εντός του Ιουνίου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης.

Οι ενταχθείσες στην δράση επιχειρήσεις υποχρεούνται:

  • Να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365).
  • Να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου για περισσότερες πληροφορίες

Πηγή: antagonistikotita.gr, mindev.gov.gr