Χρηματοδοτήσεις

E.g., 15/08/2022
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
Ενημερωτικό για τη Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (μη γεωργικό προϊόν) ΠΑΑ 2014-2020 12/10/2017 PDF icon Ενημερωτικό Δράσης 4.2.2.pdf
Ενημερωτικό Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 2014-2020 Ε.Ε. 14/09/2017 PDF icon Ενημερωτικό LIFE.pdf
Ενημερωτικό για Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (γεωργικό προϊόν) ΠΑΑ 2014-2020 18/08/2017 PDF icon ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 4.2.1.pdf
Ενημερωτικό Δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" ΕΣΠΑ 2014-2020 17/05/2017 PDF icon ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΕΡΕΥΝΩ_ΤΕΛ.pdf
Ενημερωτικό για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 Αναπτυξιακός Νόμος 20/12/2016 PDF icon FAQ.pdf, PDF icon ΠΟΣΟΣΤΑ ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕ.pdf, PDF icon Ενημερωτικό 20-10-2016.pdf
ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικό Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020 30/11/2016 PDF icon «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" ΕΣΠΑ 2014-2020 20/05/2016 PDF icon Ενημερωτικό Υφιστάμενες.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών" ΕΣΠΑ 2014-2020 17/05/2016 PDF icon Ενημερωτικό Τουρισμός.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" ΕΣΠΑ 2014-2020 27/04/2016 PDF icon ena Ενημερωτικό Νεοφυής.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" ΕΣΠΑ 2014-2020 15/04/2016 PDF icon Ενημερωτικό ena Ενίσχυση Πτυχιούχων.pdf

Pages