Χρηματοδοτήσεις

E.g., 03/12/2023
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" ΕΣΠΑ 2014-2020 15/05/2018 PDF icon ena-Νέες_Τουριστικές-call.pdf, PDF icon ena_Νέες_Τουριστικές_draft.pdf, PDF icon ena_Νέες_Τουριστικές_1η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena_Νέες_Τουριστικές_2η_Τροποποίηση.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: Μέτρο 11 ("Βιολογική κτηνοτροφία") ΠΑΑ 2014-2020 20/04/2018 PDF icon ena_call_Μέτρο 11_Βιολογική_Κτηνοτροφία.pdf, PDF icon ena_tropopoiisi_metro_11_Viologiki_Ktinotrofia.pdf, PDF icon ena_enimerwtiko_Metro_11_Viologiki_Ktinotrofia.pdf, PDF icon ena_2i_tropopoiisi_Metro_11_Viologiki_Ktinotrofia.pdf, PDF icon ena_3i_tropopoiisi_Metro_11_Viologiki_Ktinotrofia.pdf
ΠΑΑ 2014-2020 : "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" ΠΑΑ 2014-2020 16/02/2018 PDF icon ena_aponitropoiisi-call.pdf
Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Ανάπτυξη Αλιείας 18/01/2018 PDF icon Ενημερωτικό 3.4.4.pdf
Ενημερωτικό για τα Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 Ανάπτυξη Αλιείας 10/01/2018 PDF icon Ενημερωτικό 3.1.8-4.1.20.pdf
Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Ανάπτυξη Αλιείας 10/01/2018 PDF icon Ενημερωτικό 3.1.22.pdf
Ενημερωτικό για τα Μέτρα 3.2.2, 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Ανάπτυξη Αλιείας 10/01/2018 PDF icon Ενημερωτικό 3.2.2-4.2.4.pdf
Ενημερωτικό Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 13/12/2017
ΕΠΑΛΘ 2014-2020 "Διάλυση Αλιευτικού Σκάφους" Ανάπτυξη Αλιείας 04/12/2017 PDF icon ena_Διάλυση_Αλιευτικού_Σκάφους_call.pdf, PDF icon ena_Διάλυση_Αλιευτικού_Σκάφους_Draft.pdf
Ενημερωτικό για τη Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (μη γεωργικό προϊόν) ΠΑΑ 2014-2020 12/10/2017 PDF icon Ενημερωτικό Δράσης 4.2.2.pdf

Pages