Χρηματοδοτήσεις

E.g., 15/08/2022
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΕΣΠΑ 2014-2020 "Επιχειρούμε Έξω" ΕΣΠΑ 2014-2020 20/12/2019 PDF icon ena_Επιχειρούμε_Έξω_call.pdf, PDF icon ena_Επιχειρούμε_Έξω_draft.pdf, PDF icon ena-Επιχειρούμε_Έξω-4η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Επιχειρούμε_Έξω-5η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Επιχειρούμε_Έξω-6η_τροποποίηση.pdf
CCLD/LEADER: Νομός Καβάλας Leader 15/11/2019 PDF icon ena-Leader-Ιδιωτών-Νομός-Καβάλας_call.pdf
CCLD/LEADER: Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης Leader 08/11/2019 PDF icon ena-Leader-Ιδιωτών-Κομοτηνή-Ξάνθη_call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Γ' Κύκλος "Γενική Επιχειρηματικότητα" Αναπτυξιακός Νόμος 02/09/2019 PDF icon ena-Γενική_Επιχειρηματικότητα_3η_ΑΝΟΜ-call.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" ΠΑΑ 2014-2020 02/07/2019 PDF icon ena-Ανάπτυξη-μικρών-γεωργικών-εκμεταλλεύσεων_call.pdf, PDF icon ena-Ανάπτυξη-μικρών-γεωργικών-εκμεταλλεύσεων-1η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Ανάπτυξη-μικρών-γεωργικών-εκμεταλλεύσεων-2η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Ανάπτυξη_μικρών_γεωργικών_εκμεταλλεύσεων-3η_ τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Ανάπτυξη_μικρών_γεωργικών_εκμεταλλεύσεων-4η_τροποποίηση.pdf
ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020:"Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Αγροδιατροφή)" Άλλη 01/07/2019 PDF icon ena-ΠΕΠ_ΑΜΘ_Αγροδιατροφή-1η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-ΠΕΠ_ΑΜΘ_Αγροδιατροφή-call.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Ερευνώ- Δημιουργώ - Καινοτομώ (Β'Κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 05/06/2019 PDF icon ena-Ερευνώ_Δημιουργώ_Καινοτομώ-β-call.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2014-2020 31/05/2019 PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-call.pdf, PDF icon ena-Εργαλ. Επιχειρηματικότητας-draft.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-1η-τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-2η-τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-3η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας_4η-τροποποίηση.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων" (2η πρόσκληση) ΠΑΑ 2014-2020 13/05/2019 PDF icon ena-Σπάνιες_Φυλές(Β')-call.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Βιολογικές Καλλιέργειες (Μέτρο 11)" ΠΑΑ 2014-2020 28/03/2019 PDF icon ena_Βιολογικές_Καλλιέργειες_call.pdf, PDF icon ena-Βιολογικές_καλλιέργειες-1η_τροποποίηση.pdf

Pages