Χρηματοδοτήσεις

E.g., 15/08/2022
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2014-2020 30/09/2020 PDF icon ena-ependytika_sxedia_kainotomias_kentriki_makedonia-call.pdf, PDF icon ena-ependytika_sxedia_kainotomias_kentriki_makedonia-1η τροποποίηση.pdf
ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ 14-20:Περιβαλλοντικές Υποδομές- Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΠΑ 2014-2020 30/09/2020 PDF icon ena-Περιβαλλοντικές_Υποδομές-call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 2η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" Αναπτυξιακός Νόμος 31/07/2020 PDF icon ena_ANOM_Επιχειρηματικότητα_πολύ_μικρών_και_μικρών_επιχειρήσεων_2η-call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 4η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" Αναπτυξιακός Νόμος 31/07/2020 PDF icon ena-ANOM_Γενική_Επιχειρηματικότητα-4η-call.pdf
ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 24/07/2020 PDF icon ena-Ενημερωτικό-Υφιστάμενες.pdf, PDF icon ena-Πρόσκληση-Υφιστάμενες.pdf, PDF icon ena-Υφιστάμενες_3η_Τροποποίηση.pdf
ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» ΕΣΠΑ 2014-2020 07/07/2020 PDF icon ena-Δημόσια_Πρόσκληση.pdf, PDF icon ena-Καινοτομία_ΠΕΠ_ΑΜΘ_3η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Καινοτομία_ΠΕΠ_ΑΜΘ_2η_Τροποποίηση.pdf
ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 30/06/2020 PDF icon ena-Πρόσκληση- Ίδρυση.pdf, PDF icon ena-Ενημερωτικό-Ίδρυση.pdf, PDF icon ena_Ίδρυση_ΠΕΠ_ΑΜΘ_3η_τροποποίηση.pdf
ΟΑΕΔ: Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων ΕΣΠΑ 2014-2020 28/02/2020 PDF icon ena-Δελτίο_Τύπου.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016:Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» Αναπτυξιακός Νόμος 14/02/2020 PDF icon ena-Επιχειρηματικότητα_Πολύ_Μικρών_και_Μικρών_Επιχειρήσεων-ΑΝΟΜ-call.pdf, PDF icon ena-Ενημερωτικό-ΑΝΟΜ.pdf, PDF icon ena - Ανακοίνωση.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 : "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" ΕΣΠΑ 2014-2020 27/12/2019 PDF icon ena-Ποιοτικός_Εκσυγχρονισμός_call (A Μέρος).pdf, PDF icon ena-Ποιοτικός_Εκσυγχρονισμός_call(B Μέρος).pdf, PDF icon ena_Ποιοτικός_Εκσυγχρονισμός_1η_Τροποποίηση.pdf

Pages