Χρηματοδοτήσεις

E.g., 15/08/2022
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΠΑΑ 2014-2020: Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας (Υπομέτρο 3.1) ΠΑΑ 2014-2020 26/02/2021 PDF icon ena-Υπομέτρο_3.1-call.pdf, PDF icon ena-Υπομέτρο 3.1-1η-τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Υπομέτρο_3.1-2η-τροποποίηση.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 14-20: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων" ΕΣΠΑ 2014-2020 30/11/2020 PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Ανταγωνιστικότητας-call.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Ανταγωνιστικότητας-draft.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Ανταγωνιστικότητας-1η τροποποίηση.pdf
CLLD / LEADER Αλιείας : Δήμος Καβάλας Leader 16/11/2020 PDF icon ena-CLLD_Leader_Αλιείας_Δήμος_Καβάλας-call.pdf
CLLD / LEADER Αλιείας : Δήμοι Νέστου/Θάσου/Παγγαίου Leader 16/11/2020 PDF icon ena-CLLD_Leader_Αλιείας_Νέστου_Θάσου_Παγγαίου-call.pdf
ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Κέντρα Ικανοτήτων ΕΣΠΑ 2014-2020 13/11/2020 PDF icon ena-Kentra_Ikanotitwn-call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 5η Προκήρυξη καθεστώτος "Γενική Επιχειρηματικότητα" Αναπτυξιακός Νόμος 30/10/2020 PDF icon ena-ANOM_Γενική_Επιχειρηματικότητα_5η-call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 3η Προκήρυξη καθεστώτος "Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" Αναπτυξιακός Νόμος 30/10/2020 PDF icon ena-ΑΝΟΜ_Επιχειρηματικότητα_Μικρών_Επιχειρήσεων_3η-call.pdf
ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία: Ενίσχυση (πολύ) μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 Άλλη 12/10/2020 PDF icon Ενίσχυση_Επιχειρήσεων_Κεντρική_Μακεδονία_covid-call.pdf
Βόρειο Αιγαίο 14-20: Ενίσχυση της ίδρυσης (πολύ) μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων Άλλη 06/10/2020 PDF icon ena-Ίδρυση_Καινοτόμων_Επιχειρήσεων-ΒΑ-call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Γ' κύκλος καθεστώτος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" Αναπτυξιακός Νόμος 30/09/2020 PDF icon ena-ANOM_Ενισχύσεις_Μηχανολογικού_Εξοπλισμού_Γ_κύκλος-call.pdf, PDF icon ena-3η_τροποποίηση_Ενισχύσεις_Μηχανολογικού_Εξοπλισμού.pdf, PDF icon ena-Τροποποίηση_Φεβ_2020_Ενισχύσεις_Μηχανολογικού_Εξοπλισμού.pdf

Pages