Χρηματοδοτήσεις

E.g., 15/08/2022
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας" ΕΣΠΑ 2014-2020 29/09/2021 PDF icon ena-Επανεκκίνιση_Τουρισμού-call.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Ε-λιανικό (β' κύκλος)" ΕΣΠΑ 2014-2020 29/09/2021 PDF icon ena-e-λιανικό_β_κύκλος-call.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών" ΕΣΠΑ 2014-2020 30/07/2021 PDF icon ena-Κεφάλαιο_Κίνησης_Εστίαση-call.pdf
ΕΠΑνΕΚ: "Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας-Συνεργατικοί Σχηματισμοί-Δικτυώσεις" ΕΣΠΑ 2014-2020 30/07/2021 PDF icon ena-Αλυσίδες_Αξίας-call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 5η Προκήρυξη καθεστώτος "Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" Αναπτυξιακός Νόμος 30/07/2021 PDF icon ena-ΑΝΟΜ_Επιχειρηματικότητα_Μικρών_Επιχειρήσεων-5η_call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 7η Προκήρυξη καθεστώτος "Γενική Επιχειρηματικότητα" Αναπτυξιακός Νόμος 30/07/2021 PDF icon ena-ΑΝΟΜ_Γενική_Επιχειρηματικότητα_7η-call.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων" ΕΣΠΑ 2014-2020 30/07/2021 PDF icon ena-Επιχορήγηση_αυτοαπ_δικηγόρων-call.pdf
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληττόμενων ΜΜΕ (Β' κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 16/07/2021 PDF icon ena-Επιδότηση_Τόκων_Β'-call.pdf, PDF icon ena-Επιδότηση_Τόκων_Β'-1η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Επιδότηση_Τόκων_Β'-2η_τροποποίηση.pdf
ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020: e-Λιανικό ΕΣΠΑ 2014-2020 05/04/2021 PDF icon e-λιανικό-call.pdf
Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας: 2η πρόσκληση προς επιχειρήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 26/03/2021 PDF icon ena-ΣΣΚ-2η_προς_επιχειρήσεις-call.pdf

Pages