Χρηματοδοτήσεις

E.g., 21/07/2024
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΠΑΑ 2014-2020: "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" (Δέσμευση Γ: 3η πρόσκληση) ΠΑΑ 2014-2020 29/04/2022 PDF icon Επιλέξιμο-φυτικό-κεφάλαιο-10.01.04.pdf, PDF icon ena-Απονιτροποίηση_Γ_2022-call.pdf, PDF icon Περιοχές Νιτρορύπανση.pdf
ΠΑΑ 2014 - 2020: "Βιολογική Γεωργία (Μέτρο 11)" ΠΑΑ 2014-2020 04/04/2022 PDF icon ena-Βιολογική_Γεωργία-call.pdf
ΠΑΑ-14-20: Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΠΑΑ 2014-2020 14/12/2021 PDF icon ena-Εγκατάσταση_Νέων_Γεωργών_2021-call.pdf
Leader Αλιείας: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Καβάλα) Leader 13/12/2021 PDF icon ena-Leader_Αλιείας_Ιδιωτών_Καβάλα-call.pdf, PDF icon ena-Ενημερωτικό_CLLD33_Μη_αλιείς.pdf, PDF icon ena-Ενημερωτικό_CLLD33_Αλιείς.pdf
Leader Αλιείας: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Νέστου, Παγγαίου, Θάσου) Άλλη 13/12/2021 PDF icon ena-Leader_Αλιείας_Ιδιωτών_Νέστος_Θάσος-call.pdf, PDF icon ena-Ενημερωτικό_CLLD15_Μη_Αλιείς.pdf, PDF icon ena-Ενημερωτικό_CLLD15_Αλιείς.pdf
Leader Αλιείας: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Ξάνθη, Ροδόπη) Leader 13/12/2021 PDF icon Ενημερωτικό Leader Αλιείς Ροδόπη Ξάνθη.pdf, PDF icon Ενημερωτικό Leader Μη αλιείς Ροδόπη Ξάνθη.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος" ΠΑΑ 2014-2020 30/11/2021 PDF icon ena_Δράση-4.1.2-call.pdf
ΕΠΑΛΘ 14-20: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια Άλλη 30/11/2021 PDF icon ena-ΕΠΑΛΘ-Επενδύσεις-Υδατοκαλλιέργειας-call.pdf, PDF icon ena-Επενδύσεις_Υδατοκαλλιέργειας-Ενημερωτικό.pdf, PDF icon ena -Επενδύσεις_Υδατοκαλλιέργειας-Τροποποίηση.pdf
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στην ΑΜΘ Άλλη 01/11/2021 PDF icon ena-Μη_επιστρεπτέα_επιχορήγηση_ΑΜΘ-call.pdf, PDF icon ena-Ενημερωτικό_ Μη_ Επιστρεπτέα_ Επιχορήγηση_ΑΜΘ.pdf
ΕΠΑνΕΚ 14-20: Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων ΕΣΠΑ 2014-2020 12/10/2021 PDF icon ena-Επιχορήγηση_Γυμναστηρίων_Παιδότοπων-call.pdf

Pages