Χρηματοδοτήσεις

Latest

CLLD / LEADER Αλιείας : Δήμοι Νέστου/Θάσου/Παγγαίου

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών των Δήμων Νέστου, Θάσου και Παγγαίου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Read More

CLLD / LEADER Αλιείας : Δήμος Καβάλας

 

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου Καβάλας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Read More

ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

 

Στόχοι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»

Read More

Pages