Χρηματοδοτήσεις

E.g., 26/07/2017
Τύπος Πηγή Αρχεία
Παράταση αιτήσεων για την Δράση 4.2.1 (Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων) έως και 2/10/2017 PDF icon Παράταση 4.2.1.pdf
Προκηρύξεις Προκήρυξη των Ειδικών Δράσεων : «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά υλικά» και «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό» ΕΣΠΑ 2014-2020
Προκηρύξεις Τροποποίηση της πρόσκλησης για την Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν» PDF icon Πρόκληση 2017 4.2.2 Τροποποίηση.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για τη Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (μη γεωργικό προϊόν) ΠΑΑ 2014-2020 PDF icon Ενημερωτικό Δράσης 4.2.2.pdf
Προκηρύξεις Προκήρυξη για τη Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (μη γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 PDF icon Πρόσκληση για Δράση 4.2.2.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 2014-2020 PDF icon Ενημερωτικό LIFE.pdf
Προδημοσιεύσεις 2η Πρόσκληση στο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020 PDF icon 2η Πρόσκληση.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020
Προκηρύξεις Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 PDF icon 20170608_Προσκληση Β κύκλος.pdf
Προδημοσιεύσεις Προδημοσίευση «Σχεδίων Βελτίωσης» (Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 ) ΠΑΑ 2014-2020

Pages