Χρηματοδοτήσεις

E.g., 24/09/2017
Τύπος Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Αρχεία
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για τη Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (μη γεωργικό προϊόν) ΠΑΑ 2014-2020 PDF icon Ενημερωτικό Δράσης 4.2.2.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 2014-2020 PDF icon Ενημερωτικό LIFE.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (γεωργικό προϊόν) ΠΑΑ 2014-2020 PDF icon ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 4.2.1.pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό Δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" ΕΣΠΑ 2014-2020 PDF icon ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΕΡΕΥΝΩ_ΤΕΛ.pdf
Ενημερωτικά ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικό Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020 PDF icon «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».pdf
Ενημερωτικά Ενημερωτικό για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 Αναπτυξιακός Νόμος PDF icon FAQ.pdf, PDF icon ΠΟΣΟΣΤΑ ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕ.pdf, PDF icon Ενημερωτικό 20-10-2016.pdf
Ενημερωτικά ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών" ΕΣΠΑ 2014-2020 PDF icon Ενημερωτικό Τουρισμός.pdf
Ενημερωτικά ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" ΕΣΠΑ 2014-2020 PDF icon Ενημερωτικό Υφιστάμενες.pdf
Ενημερωτικά ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" ΕΣΠΑ 2014-2020 PDF icon ena Ενημερωτικό Νεοφυής.pdf

Pages