Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 50.000€ σε εταιρείες

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 01, 2020 - 13:55
0 comments

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, έως 50.000 ευρώ, θα λάβουν ως κεφάλαιο κίνησης μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή "άναψε” το "πράσινο φως” στη διάθεση συνολικών κονδυλίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 12 περιφέρειες της χώρας. Τα κεφάλαια, θα "μοιραστούν” στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Ιόνιων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, κατά το μοντέλο αντίστοιχου προγράμματος που "τρέχει” η Κεντρική Μακεδονία προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ. 

Το "bonus” προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης ως ποσοστό των δαπανών τις οποίες οι δικαιούχοι πραγματοποίησαν το 2019. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ. 

Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε όλες τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εκτός από τις δραστηριοποιούμενες:

i)          στον χρηματοπιστωτικό τομέα,

ii)         στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,

iii)        στις συμβάσεις αδειοδότησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για εμπορικά σήματα ή σήματα και εμπορική τεχνογνωσία, και

iv)       σε υπεράκτιες εταιρείες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Το Προσωρινό Πλαίσιο έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 και η χορήγηση των ενισχύσεων (έκδοση αποφάσεων ένταξης) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να γίνει εφικτή η έκδοση παρόμοιων δράσεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πολύ αυστηρό χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί, απαιτούνται άμεσες ενέργειες και επαρκής συντονισμός.

Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προέβη σε οριζόντια κοινή κοινοποίηση "ομπρέλα" για το σύνολο της χώρας με συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (και όχι ανά περιφέρεια) έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση προσκλήσεων από τις Περιφέρειες που θα αποφασίσουν σχετικά, χωρίς να απαιτείται διακριτή ανά πρόσκληση κοινοποίηση με τους σχετικούς χρόνους που συνεπάγεται η σχετική έγκριση από την Ε.Ε.

Η πρόσκληση που θα κοινοποιηθεί θα έχει τη ροή και τις προϋποθέσεις της ήδη εγκεκριμένης από την Ε.Ε. πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχει υλοποιηθεί, με βάση την ίδια πρόσκληση, συγκεκριμένη διαδικασία και ροές εργασίας, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα σε κάθε επικείμενη πρόσκληση. Επομένως, όποια περιφέρεια προτίθεται να εκδώσει ανάλογη πρόσκληση ενίσχυσης υπό την μορφή κεφαλαίου κίνησης με χρήση του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης και προκειμένου να τηρηθεί το ασφυκτικό χρονικά πλαίσιο, πρέπει να ενημερώσει άμεσα και να χρησιμοποιήσει ως πρότυπο την πρόσκληση της Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρουν πηγές με γνώση.

Πηγή: capital.gr  

Διαβάστε τι προβλέπει η αντίστοιχη πρόσκληση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.