Μένουν εκτός του νέου Αναπτυξιακού οι αγρότες φυσικά πρόσωπα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 02, 2022 - 16:07
0 comments

Νέο άρθρο με επισημάνσεις και διευκρινήσεις, των έμπειρων στελεχών της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, σχετικά με τον αποκλεισμό των αγροτών-φυσικών προσώπων, την δυνατότητα κατάθεσης ενός αιτήματος για διαφορετικούς ΚΑΔ και τους τομείς που αφορούν τα επενδυτικά σχέδια, στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου δημοσιεύει η εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα στην έντυπη και ψηφιακή της έκδοση.

Αναδημοσιεύουμε αυτούσιο το άρθρο από την εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα:
 
Γιάννης Τσατσάκης
1.02.2022, 9:35
 
Ειδική μέριμνα για την αγροδιατροφή, όχι όμως και για τις μεμονωμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν μορφή ατομικής επιχείρησης προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης από τη Βουλή, με σκοπό οι πρώτες προκηρύξεις να δημοσιευθούν, ει δυνατόν, μέχρι τον Μάιο.
 
Η πρώτη και πλέον εμφανής αλλαγή, σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο, είναι ότι θεσπίζεται ειδικό, ξεχωριστό καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων με τίτλο «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-Αλιεία».
 
Όπως εξηγούν στην «ΥΧ» έμπειροι σύμβουλοι επενδύσεων που έχουν χειριστεί πλήθος αιτημάτων στους προηγούμενους αναπτυξιακούς, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αγροτικές επενδύσεις που αποσκοπούν στην καθετοποίηση της παραγωγής (π.χ. επέκταση φυτείας ακτινιδίων και, παράλληλα, δημιουργία μονάδας για τυποποίηση-επεξεργασία των φρούτων) δεν χρειάζεται να υποβάλουν δύο ξεχωριστά αιτήματα για κάθε ΚΑΔ (ένα για τον πρωτογενή τομέα κι άλλο ένα για τη μεταποίηση), όπως ήταν απαραίτητο μέχρι τώρα, καθώς πλέον ένα στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος θα αρκεί.
 
Η δεύτερη σημαντική αλλαγή έχει να κάνει με τον αποκλεισμό, βάσει τουλάχιστον του σχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, των ατομικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 13 του Κεφαλαίου Δ, στους δικαιούχους υπαγωγής στον νέο νόμο περιλαμβάνονται φορείς που έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές:
  • Εμπορική εταιρεία.
  • Συνεταιρισμός.
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ), Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ), Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ), Αστικός Συνεταιρισμός, Αγροτική Εταιριλή Σύμπραξη (ΑΕΣ).
  • Yπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρεία, με την υποχρέωση να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
  • Κοινοπραξία που ασκεί εμπορική δραστηριότητα.
  • Δημόσια και δημοτική επιχείρηση και θυγατρικές τους (με κάποιες εξαιρέσεις, π.χ. να μην τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αγρότες-φυσικά πρόσωπα μένουν ουσιαστικά εκτός του νέου αναπτυξιακού ενώ, αντίθετα, μπορούν να ενταχθούν συνεργατικά αγροτικά σχήματα (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών), αγροτικές συμπράξεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τον ευρύτερο κλάδο της αγροδιατροφής.
 
Κατά τα άλλα, κεφαλαιακή ενίσχυση, δηλαδή επιχορήγηση, προβλέπεται για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, η οποία μπορεί να φτάνει για τις ειδικές περιπτώσεις (παραμεθόριες, ορεινές περιοχές, νησιά με έως 3.000 κατοίκους κ.λπ.) το 80% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται φοροαπαλλαγές, επιδότηση leasing και επιδότηση του μισθολογικού κόστους.
 
Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνουν στην «ΥΧ» στελέχη της «ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης» που εδρεύει στην Ξάνθη, στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία» υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν τους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας-υδατοκαλλιέργειας.
 
Ολόκληρη η δημοσίευση του άρθρου στην εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα: