Τελευταία

Latest

Μπαρμπούνης Μαρίνος και Σία Ο.Ε

Έγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3908/2011 για την ενίσχυση της επένδυσης με το κίνητρο της επιχορήγησης με σκοπό την ίδρυση μονάδας μόσχ

Read More

Κ.Καρυοφυλλάκης - Ν.Καρυοφυλλάκη Ο.Ε - Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικής μονάδας

Υλοποίησε επένδυση εκσυγχροσνισμού κτηνοτροφικής μονάδας γαλακτοπαραγωγής. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Νοέμβριο του 2011. Εντάχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου Ν3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 50%. 

Read More

Σταυρακάρας Παναγιώτης Α.Ε - Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών στη Γενισέα Ξάνθης.

Υλοποίησε επένδυση εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδας ξήρανσης δημητριακών.

Read More

Σπανίδης Κλεάνθης - Ίδρυση επιχείρησης βιολογικής καλλιέργειας

Υλοποίησε επένδυση που αναφέρεται στην ίδρυση αγροτικής επιχείρησης βιολογικής καλλιέργειας. Εντάχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 50%. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2011. 

Read More

TL Energy Ε.Π.Ε - Φ/Β Πάρκο ισχύος 100 kW στην Πελοπόννησο

Η εταιρεία υλοποίησε επένδυση ίδρυσης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενη από 2 φωτοβολταϊκά στοιχεία ισχύος 100kW έκαστο στο Δήμο Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Read More

Αγροδιατροφική Ε.Π.Ε - Μονάδα Ξήρανσης και Αποθήκευσης Δημητριακών Προϊόντων

Υλοποίησε επένδυση εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών προϊόντων στο Μαγικό του νομού Ξάνθης. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2011.

Read More

Αφοί Δαλακλίδη - Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός

Η επιχείρηση ασχολείται με την παραγωγή παγωτών και ξηρών καρπών .

Read More

Δημητριακά Τάσιος Μ.Ε.Π.Ε - Ίδρυση μονάδας παραγωγής, ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών

Υλοποίησε επένδυση ίδρυσης μονάδας παραγωγής, ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2009 και επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυκιακού Νόμου με ποσοστό επιχορήγησης 55%. 

Read More

Pages