Επιτροπή Γεωργίας: Κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων έως το 2027

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 04, 2019 - 10:10
0 comments

Την πλήρη κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 2027 ψήφισε στις 2 Απριλίου η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου.

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής  υιοθέτησαν μετά από την ψηφοφορία τις δυο πρώτες εκθέσεις της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, δίνοντας το πράσινο φως για την εσωτερική σύγκλιση, με στόχο το 75% μέχρι το 2024 και το 100% μέχρι το 2027. 

Η δεύτερη ψηφοφορία για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, εστίασε στους νέους γενικούς κοινοτικούς κανονισμούς για τις άμεσες ενισχύσεις και την ανάπτυξη της υπαίθρου μετά το 2020.

Περιθώριο για τα Στρατηγικά Σχέδια ως το 2022

Οι τροποποιήσεις της Επιτροπής Γεωργίας για τα στρατηγικά σχέδια, επικυρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης με 27 ψήφους υπέρ και 17 κατά. Σε ό,τι αφορά το νέο  μοντέλο παράδοσης που βασίζεται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια που θα πρέπει να ορίσουν τα κράτη μέλη και να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να καθυστερήσει επιπλέον ένα έτος, ως το 2022, ώστε να αφήσει περισσότερο χρόνο προσαρμογής, όπως υποστήριξε η Επιτροπή Γεωργίας.

Πάντως σύμφωνα με την εγκριθείσα πρόταση, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλες οι ανά εκτάριο άμεσες πληρωμές εντός των συνόρων τους, θα εμφανίσουν εσωτερική σύγκλιση μέχρι 75% μέχρι το 2024 και 100% μέχρι το 2027.

Μείωση των ενισχύσεων για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εγκριθείσες τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, θα πρέπει να περιορίζουν τις ετήσιες άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες στο επίπεδο των 100.000 ευρώ. Ωστόσο οι ευρωβουλευτές κρίνουν πως μπορούν τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους αγρότες να αφαιρέσουν πριν τη μείωση το 50% των δαπανών που σχετίζονται με μισθούς.

Προτάσεις της Επιτροπής Γεωργίας για τη διάθεση των άμεσων ενισχύσεων και των λοιπών χρηματοδοτήσεων

Η Επιτροπή Γεωργίας κρίνει σκόπιμο να διοχετεύεται:

  • το 5% των εθνικών άμεσων ενισχύσεων σε μικρομεσαίους αγρότες μέσω ειδικής συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά εκτάριο.
  • τουλάχιστον το 2% των εθνικών προϋπολογισμών άμεσων πληρωμών στους νέους γεωργούς (ανά εκτάριο για τα πρώτα επτά έτη).  Τονίστηκε επίσης πως πρέπει να χορηγηθεί περαιτέρω στήριξη στους νέους γεωργούς από τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής επιθυμούν τα κράτη-μέλη:

  • να χρησιμοποιήσουν χρήματα αγροτικής ανάπτυξης για συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της μεγαλύτερης ένταξης των γυναικών στις αγροτικές οικονομίες.
  • να αφιερώσουν τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού σε περιβαλλοντικές και σχετικές με το κλίμα πρωτοβουλίες
  • να διοχετεύσουν τουλάχιστον 20% των άμεσων πληρωμών σε ecoschemes

Πηγή: agronews.gr

Tags: