Εκδήλωση: "Χρηματοδοτικά εργαλεία για την επιχείρηση μου" - Δράμα

enateam's picture
Submitted by enateam on Fri, 10/21/2022 - 14:37
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Wednesday, November 2, 2022

 

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης σε συνεργασία με την ομάδα έργου #RemicroLOCAL του ΚΕΠΑ συνδιοργανώνουν στην πόλη της Δράμας, θεματικό εργαστήριο με τίτλο: "Χρηματοδοτικά εργαλεία για την επιχείρησή μου".

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, στις 18:00 - 20:00, στον φιλόξενο χώρο της δομής στήριξης επιχειρηματικότητας Lab.40, Λαμπριανίδη 40, στη Δράμα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Νίκος Χαραλαμπογιάννης, Συντονιστής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Νόμου & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της εισήγησης του το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα βασικά χαρακτηριστικά του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.  Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι δύο ενεργές προσκλήσεις, που αφορούν στα καθεστώτα «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» και «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων».

Short bio ομιλητή

O Νίκος Χαραλαμπογιάννης είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Master στην «Τεχνολογία Τροφίμων & Μικροβιολογία» από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκόβης. Είναι Συντονιστής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Νόμου & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης με μεγάλη εμπειρία τόσο στην εκπόνηση μελετών υπαγωγής όσο και στην υλοποίηση και τεχνική στήριξη για επενδυτικά σχέδια.

Δηλώστε συμμετοχή στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θεματικά εργαστήρια που θα διεξαχθούν στην Δράμα: κα. Μαργαρίτα Φυδανάκη, Υπεύθυνη Γραφείου ΚΕΠΑ Καβάλας, τηλ.: 2510 22 6943, email: [email protected]

Λίγα Λόγια για την Remicro LOCAL 

Το διασυνοριακό έργο REMICRO LOCAL υλοποιείται από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A  Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού εταιρικού σχήματος, αποτελούμενου από φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας που θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και θα συνεργαστούν με στόχο να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή.  

Ειδικότερα, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων μέσω της σύνδεσής τους με παρόχους μικροπιστώσεων, στην  παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και συνεδριών mentoring, στη δημιουργία μίας πλατφόρμας e-matching (η οποία προβλέπει την διασύνδεση μεταξύ των επιχειρηματιών της διασυνοριακής περιοχής), στη διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων (workshops) για μικρές επιχειρήσεις και startuppers.  Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΕΠΑ δημιούργησε ένα γραφείο ενημέρωσης - το Remicro LOCAL Info Point - με έδρα την Καβάλα, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται ιδιοκτήτες και στελέχη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες 2ης ευκαιρίας, μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Remicro LOCAL
Κτιριακό Συγκρότημα Δημοτικής Αγοράς Καβάλας
Τηλ.:  2510 22 69 43