Έρχεται η Παρέμβαση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Μεταποίηση

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 19, 2024 - 10:52
0 comments

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στόχος της παρέμβασης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ.

Το ποσοστό στήριξης καθορίζεται ως εξής στις διάφορες Περιφέρειες:

• Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%

• Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%

• Περιφέρεια Αττικής: 40%

Προβλέπεται προσαύξηση επιδότησης κατά 10% για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσης αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω που θα οριστεί στην πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) για την παραγωγή τελικών προϊόντων (γεωργικά προϊόντα).

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

• Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)

• Γάλα

• Αυγά

• Μέλι

• Ζωοτροφές

• Δημητριακά

• Ελαιούχα Προϊόντα

• Οπωροκηπευτικά

• Οίνος

• Ξύδι

• Άνθη

• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Τα επενδυτικά σχέδια δύναται να αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση και επέκταση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Διαβάστε αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής στο συνημμένο αρχείο της προδημοσίευσης. 

Σημειώνεται ότι το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος της προδημοσίευσης του Υπουργείου και ενδέχεται να αλλάξουν κάποια κριτήρια που έχουν αναφερθεί παραπάνω με την δημοσίευση της πρόσκλησης της Παρέμβασης.