Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το "Ψηφιακό Βήμα"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το "Ψηφιακό Βήμα"

0 comments

Απαντούν οι υπεύθυνες της δράσης "Ψηφιακό Βήμα"

Πετρακοπούλου Ζωζώ & Βοϊβατοπούλου Εύη

 

 

 

 

Το ενδιαφέρον πολλών επιχειρηματιών έχει προσελκύσει η νέα δράση του ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2018 "Ψηφιακό Βήμα", δημιουργώντας ταυτόχρονα απορίες σχετικά με το κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό είναι η κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης για την επιχείρηση τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μοιράστηκαν με μας τις ερωτήσεις τους και οι υπεύθυνες της δράσης, σύμβουλοι δευτερογενούς τομέα, Βοϊβατοπούλου Εύη και Πετρακοπούλου Ζωζώ απαντούν και ξεκαθαρίζουν το τοπίο. 

1.  Είμαι Δικαιούχος της Δράσης;

Ναι, αν είσαι ιδιοκτήτης υφιστάμενης πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης, η οποία πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχει κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρεί Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017
  • έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία τρία χρόνια
  • διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

2. Ποιες Δαπάνες επιδοτεί το πρόγραμμα;

Οι επιδοτούμενες δαπάνες προσανατολίζονται στην ψηφιακή αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και καλύπτουν ενδεικτικά:

- Κόστη προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

- Κόστη προμήθειας και παραμετροποίησης λογισμικού

- Κόστη Κατασκευής Ηλεκτρονικού καταστήματος e – shop

- Υπηρεσίες που αφορούν σε φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο Διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (για νέο προσωπικό).

Η συμβουλή της Ζωζώς:

Καθώς, σε όλες τις πρόσφατες Προσκλήσεις Δράσεων Χρηματοδότησης του Ε.Π. του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η κάλυψη της αναλογούσας Ιδιωτικής Συμμετοχής, φροντίστε να ενημερωθείτε κατάλληλα γι αυτήν διαβάζοντας τις παρακάτω διευκρινιστικές ερωτήσεις-απαντήσεις για την ιδιωτική συμμετοχή στο "Ψηφιακό Βήμα".

4. Πώς υπολογίζεται η Ιδιωτική Συμμετοχή που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση;

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% αυτής.

Για παράδειγμα, αν ο  αιτούμενος συνολικός προϋπολογισμός είναι 10.000 €, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στοιχείων εξασφάλισης Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο των 3.000 €. Αυτό προκύπτει καθώς, με ποσοστό επιχορήγησης 50%, η αναλογούσα Ιδιωτική Συμμετοχή είναι 5.000 €, συνεπώς το 60% αυτής είναι οι 3.000 €.

5. Πώς μπορεί να καλυφθεί η απαιτούμενη Ιδιωτική Συμμετοχή;

Η απαιτούμενη Ιδιωτική Συμμετοχή καλύπτεται μέσω Βεβαίωσης Μέσου Υπολοίπου αποκλειστικά από επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς (Όψεως).

Εφόσον η υποβολή γίνει έως τις 30/09/2018, η τραπεζική βεβαίωση θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου του 2018 και να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον το τρίμηνο 1/4 έως 30/6/2018.

Εφόσον η υποβολή γίνει στις 02/10/2018 (τελευταία προθεσμία) η τραπεζική βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί την 1η Οκτωβρίου του 2018 και να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον το τρίμηνο 1/7 έως 31/8/2018.

6. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση αν έχω ατομική επιχείρηση που δεν τηρεί επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό, αλλά χρησιμοποιεί λογαριασμό Ταμιευτηρίου;

Όχι. Όλες οι επιχειρήσεις ακόμη και οι ατομικές είναι υποχρεωμένες να διατηρούν επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Ως εκ τούτου μόνο τέτοιοι λογαριασμοί θα γίνονται δεκτοί από το Πρόγραμμα.

Η συμβουλή της Εύης:

Το "Ψηφιακό Βήμα" αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία χρηματοδότησης καθώς μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για τη δράση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο του χονδρικού όσο και του  λιανικού εμπορίου.

Δείτε περισσότερα για το Ψηφιακό Βήμα.

Υπολογίστε τη βαθμολογία της επιχείρησης σας.

Υπολογίστε την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης σας. 

Για τις δικές σας απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας ή κλείστε το ραντεβού σας στο 2541083370.