Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 20, 2022 - 12:05
0 comments

Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα του Αναπτυξιακού Νόμου της enateam, απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων προκειμένου να βοηθήσει τους υποψήφιους επενδυτές να αποσαφηνίσουν τα βασικότερα σημεία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Μέσα από την καθημερινή διαδικασία επικοινωνίας με τους επενδυτές και από τα δικά σας ερωτήματα, επιλέχθηκαν οι κυριότερες ερωτήσεις και παρουσιάζονται συνοπτικά όλες εκείνες οι απαντήσεις που θα βοηθήσουν τους επενδυτές να επιλέξουν τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.
 
Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ανάπτυξης υπηρεσιών Αναπτυξιακού Νόμου: Γιάννης Καλτσάς και Δημήτρης Φίρμπας καθώς και ο επικεφαλής του τμήματος του Αναπτυξιακού Νόμου της #enateam, Νίκος Χαραλαμπογιάννης, απαντούν στα γενικότερα αλλά και ειδικότερα ερωτήματα σας. 
 
Ας τα δούμε παρακάτω:

Γενικά ερωτήματα περί Νέου Αναπτυξιακού Νόμου:

Ερώτηση: Έχω μια ατομική επιχείρηση, είμαι επιλέξιμος στα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου;

Aπάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες μόνο στο καθεστώς της "Αγροδιατροφής" για επενδύσεις μέχρι 200.000,00€, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και με ποσοστό επιδότησης 50%
 
Παράδειγμα: επιχείρηση καλλιέργειας ακτινιδίων καταθέτει επενδυτικό για την φύτευση επιπλέον 50 στρεμάτων με κόστος 200.000,00€, η επιδότηση θα είναι 100.000,00€.

Ερώτηση: Ποια είδη ενίσχυσης παρέχονται από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο;

Απάντηση: Τα είδη ενίσχυσης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο είναι η επιχορήγηση και η φοροαπαλλαγή. Η επιχορήγηση αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, ενώ η φοροαπαλλαγή αφορά Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.
 
Οι Μεσαίες επιχειρήσεις για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων:
 • Ξάνθης και Ροδόπης δικαιούνται επιχορήγηση, 30% επί της επιδότησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό επιδότησης χορηγείται με τη μορφή φοροαπαλλαγής και για τον
 • Έβρου δικαιούνται επιχορήγηση, 60% επί της επιδότησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό επιδότησης χορηγείται με τη μορφή φοροαπαλλαγής.
Παράδειγμα 1: Μια μεταποιητική εταιρεία, μεσαίου μεγέθους στη Π.Ε. Ξάνθης, καταθέτει επενδυτικό 1.000.000€, με ποσοστό επιδότησης 60%. Η επιχορήγηση που μπορεί να δοθεί με βάση το μέγεθος της είναι 400.000€. Ενώ, στην υπόλοιπη Ελλάδα θα δικαιούνταν μόνο φοροαπαλλαγή 400.000€, λόγω του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, δηλαδή την Π.Ε. Ξάνθης, θα λάβει επιδότηση σε μορφή επιχορήγησης που ισούται με 30% * 400.000€ = 120.000€ και οι υπόλοιπες 280.000€ με φοροαπαλλαγή.
 
Παράδειγμα 2: Μια μεταποιητική εταιρεία, μεσαίου μεγέθους στη Π.Ε. Έβρου, καταθέτει επενδυτικό 1.000.000€, με ποσοστό επιδότησης 60%. Η επιχορήγηση που μπορεί να δοθεί με βάση το μέγεθός της είναι 400.000€. Ενώ, στην υπόλοιπη Ελλάδα θα δικαιούνταν μόνο φοροαπαλλαγή 400.000€, λόγω του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, δηλαδή την Π.Ε. Έβρου, θα λάβει επιδότηση σε μορφή επιχορήγησης που ισούται με 60% * 400.000€ = 240.000€ και οι υπόλοιπες 160.000€ με φοροαπαλλαγή.

Ερώτηση: Σε ποια κατηγορία ανήκει η επιχείρηση μου;

Απάντηση: Το παρακάτω πινακάκι θα σας βοηθήσει να καθορίσετε σε ποια κατηγορία ανήκει η δική σας επιχείρηση:
 
 

Ερώτηση: Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο; 

Απάντηση: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για:
 • Κτιριακές εργασίες έως 45% του προϋπολογισμού (έως 60% για το καθεστώς του Τουρισμού και 70% για το καθεστώς των Logistics). 
 • Αγορά εξοπλισμού που αφορούν την επένδυση (π.χ. μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός μηχανογράφισης).
 • Απόκτηση άυλου εξοπλισμού (ERP, website, CMR, CRM, μηχανές κρατήσεων).
 • Τεχνική στήριξη με μέγιστη επιχορήγηση 50% (π.χ. δαπάνη συμβούλου για την υλοποίηση της επέδνυσης).

Ερώτηση: Η δαπάνη για αγορά οχημάτων είναι επιλέξιμη;

Απάντηση: Ναι, αλλά δύναται να επιδοτηθούν μόνο οχήματα που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. 

Ερώτηση: Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επένδυσης;

Απάντηση: Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι ανάλογο του μεγέθους της επιχείρησης (δείτε παραπάνω):
 • Για ΚΟΙΝΣΕΠ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς & Ομάδες Παραγωγών 50.000€.
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000€.
 • Για μικρές επιχειρήσεις 250.000€.
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις 500.000€.
 • Για μεγάλες επιχειρήσεις 1.000.000€.

Ερώτηση: Το κάθε καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου «ανοίγει» και «κλείνει» μια φορά τον χρόνο;

Απάντηση: Όχι, βάσει του Ν.4887/2022 ο Αναπτυξιακός Νόμος θα ανοίγει 3 φορές το χρόνο και κάθε φορά θα:
 •  παραμένει για 3 μήνες ανοιχτός και
 •  για 1 μήνα κλειστός.

Ερώτηση: Πόσες φορές έχω δικαίωμα να υποβάλλω πρόταση;

Απάντηση: Ο κάθε επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει όσες φορές θέλει. Αν π.χ. η επένδυσή του "κοπεί" στον Α’ κύκλο, τότε μπορεί να υποβάλλει σε επόμενο κύκλο. Επίσης, ο επενδυτής δύναται να υποβάλλει σε ένα κύκλο κι αφού εγκριθεί, να καταθέσει αίτηση για την επέκταση της 1ης επένδυσης με νέα πρόταση σε επόμενο κύκλο, όσο είναι ανοιχτός ο νόμος.

Ερωτήματα για το καθεστώς Τουριστικών επενδύσεων:

Ερώτηση: Πότε λήγει ο Α' κύκλος για το καθεστώς Τουριστικών επενδύσεων;

Απάντηση: Ο Α’ κύκλος είναι ανοιχτός μέχρι 05/12/2022.

Ερώτηση: Ποια μορφή καταλύματος δύναται να επιδοτηθεί;

Απάντηση: Επιλέξιμες επενδύσεις στο καθεστώς Τουριστικών επενδύσεων είναι: 
 • Ο ολοκληρωμένος εκσυγχρονισμός των τουλάχιστον 3 αστέρων ξενοδοχείων,
 • Η ίδρυση τουλάχιστον 4 αστέρων ξενοδοχείων.
 • H μετατροπή οποιασδήποτε μορφής καταλύματος σε ξενοδοχείο 4 αστέρων.
 • Η αγορά ξενοδοχείου (ακίνητο και εξοπλισμός) που έχει κλείσει για τουλάχιστον 2 έτη.

Ερώτηση: Πώς υπολογίζω το ποσοστό ενίσχυσης για την περιοχή όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση μου;

Απάντηση: Το ποσοστό ενίσχυσης προκύπτει από τον τόπο υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνεται από 50% μέχρι 70%.

Ερωτήματα για το καθεστώς της Αγροδιατροφής:

Ερώτηση: Πότε λήγει ο πρώτος κύκλος για το καθεστώς Αγροδιατροφής;

Απάντηση: Ο Α' κύκλος είναι ανοιχτός μέχρι 30/12/2022.

Ερώτηση: Έχω ήδη ξεκινήσει να φτιάχνω μια μικρή οινοποιητική μονάδα, έχω αγοράσει το οικόπεδο και τα πρώτα δομικά υλικά για να κατασκευαστεί το κτήριο που θα την φιλοξενήσει. Είναι επιλέξιμο το επιχειρηματικό μου σχέδιο στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο;

Απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμο το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο καθώς ο Αναπτυξιακός Νόμος έχει χαρακτήρα κινήτρου και δεν πρέπει να έχει γίνει καμία ενέργεια (πλην των αδειών), πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

Ερώτηση: Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης στο καθεστώς της Αγροδιατροφής;

Απάντηση: Το ποσοστό επιδότησης για το καθεστώς Αγροδιατροφής αγγίζει το 50%. Η ανώτατη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις (πλην ατομικών) που πραγματοποιούν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα διαμορφώνεται στις 500.000,00€. Επίσης, στο καθεστώς της Μεταποίησης αγροτικών προϊόντων η μέγιστη επιχορήγηση αγγίζει τα 3.000.000,00€ με επιδότηση έως 70%.

Ερώτηση: Μπορώ με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο να αγοράσω καινούργιο τρακτέρ;

Απάντηση: Ναι, αλλά μόνο στη περίπτωση που η επένδυση συνοδεύεται με την φύτευση νέων δέντρων ή σπαραγγιών και οι δαπάνες του τρακτέρ και των παρελκόμενων (καταστροφέας, νεφελοψεκαστήρας, λιπασματοδιανομέας) δεν ξεπερνούν το 30% του επενδυτικού σχεδίου.

Ερώτηση: Είναι επιλέξιμη η αγορά γης;

Απάντηση: Όχι, η αγορά γης δεν είναι επιλέξιμη στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Ερώτηση: Είναι επιλέξιμη η επένδυση σε μονοετής καλλιέργειες;

Απάντηση: Όχι, είναι επιλέξιμες μόνο επενδύσεις σε πολυετής – δενδρώδεις καλλιέργειες.