Έργα

Latest

Δελή Ιμπράμ Χασάν - Μονάδα παραγωγής κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στη Φιλύρα Ροδόπης

Υλοποίησε επένδυση μετεγκατάστασης και επέκτασης μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων κρέατος και κρεατοσκευασμάτων.

Read More

Κ.Συμεωνίδης και Σία Ο.Ε - Μονάδα επεξεργασίας νωπών οπωροκηπευτικών

Υλοποίησε επένδυση ίδρυσης μονάδας αποθήκευσης, τυποποίησης και συκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών.  Το σχέδιο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 55%.

Read More

Βουλγαρίδης Ν. Χρήστος και Σία Ο.Ε - Κτηνοτροφική μονάδα στη Μάνδρα Ξάνθης

Υπολοποίησε επένδυση ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας γαλακτοπαραγωγής δυναμικότητας 500 ισοδύναμων ζώων στη Μάνδρα του δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.

Read More
enateam

Αφοί Καργιώτη Ο.Ε.- Κτίρια & εξοπλισμός

Η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης με κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού.

Read More

Μπαρμπούνης Μαρίνος και Σία Ο.Ε

Έγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3908/2011 για την ενίσχυση της επένδυσης με το κίνητρο της επιχορήγησης με σκοπό την ίδρυση μονάδας μόσχ

Read More

Κ.Καρυοφυλλάκης - Ν.Καρυοφυλλάκη Ο.Ε - Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικής μονάδας

Υλοποίησε επένδυση εκσυγχροσνισμού κτηνοτροφικής μονάδας γαλακτοπαραγωγής. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Νοέμβριο του 2011. Εντάχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου Ν3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 50%. 

Read More

Σταυρακάρας Παναγιώτης Α.Ε - Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών στη Γενισέα Ξάνθης.

Υλοποίησε επένδυση εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδας ξήρανσης δημητριακών.

Read More

Σπανίδης Κλεάνθης - Ίδρυση επιχείρησης βιολογικής καλλιέργειας

Υλοποίησε επένδυση που αναφέρεται στην ίδρυση αγροτικής επιχείρησης βιολογικής καλλιέργειας. Εντάχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 50%. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2011. 

Read More

Pages