Έργα

Latest

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Βιδάλης ΑΒΕΕ

Η ανώνυμος εμπορική εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΒΕΕ», αποτελεί φορέα της εν λόγω επένδυσης και εδρεύει στην περιοχή Βυρσοδεψείου Ξάνθης.

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Prizma Ιμπραήμ Χουσεϊν Εσρεφ

Η επιχείρηση με την επωνυμία  Prizma ιδρύθηκε το 1993 από τον κύριο Ιμπραήμ Χουσεϊν Εσρέφ.

Read More

Κληρονόμοι Ιωάννη Φύσσαρη και Σία Ο.Ε - Εκσυγχρονισμός και Επέκταση

Έγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση της επένδυσης με το κίνητρο της επιχορήγησης με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας αγελάδων γαλακτοπαραγωγής δυναμικότητας 40

Read More

Τζελήλ Ογλού Οζγκέν - Ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας

Υλοποίησε επένδυση ίδρυσης μονάδας εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 60 ισοδύναμων ζώων. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2016. Εντάχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 με ποσοστό επιχορήγησης 44%. 

Read More

Οικοτουριστική Ιχθυοτροφία Πόρτο Λάγος Α.Ε. - Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχιακής μονάδας.

Υλοποίησε επένδυση που αναφέρεται στον ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό και στην επέκταση και εκσυγχρονισμό με προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία "Πόρτο Βιστωνίς".

Read More

Αφοί Τσιλόγλου Ο.Ε Βιοτεχνία Κατασκευής και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων - Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός μεταποιητικής μονάδας μηχανουργείου.

Εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας Αφοί Τσιλόγλου Ο.Ε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου για την ενίσχυση της επένδυσης με το κίνητρο της επιχορήγησης με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την μετεγκατάσταση μεταποιητικής μ

Read More

Pages