Έργα

Latest

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Πλυντήριο Αυτοκινήτων Στ.Μπίκου – Γ.Μπίκος Ο.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Στ.Μπίκου – Γ.Μπίκος Ο.Ε.» , εδρεύει στην πόλη της Ξάνθης στο 2,5 χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ξάνθης Κομοτηνής και δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο καυσίμων (πρατήριο υγρών καυσίμων) κα

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: More than (just) Themes

Η επιχείρηση με την επωνυμία “Γιώργος Τσοπουρίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “More than themes” ιδρύθηκε τον Μάιο του 2011 με σκοπό

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Γυμναστήριο i-Gym Καβάλα

Η έγκριση του στο πρόγραμμα τον Οκτώβριου του 2013 αποτέλεσε για αυτόν έναυσμα για την μετεγκατάσταση του γυμναστηρίου του.

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Εύεργος Α.Ε.

Η εταιρεία Εύεργος Α.Ε. ιδρύθηκε την 12η Σεπτεμβρίου 2002 μετά από σύμπραξη των αρχικών 11 μετόχων, οι οποίοι ήταν όλοι Πολιτικοί και Αρχιτέκτονες Μηχανικοί.

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Εκπαιδευτήριο ΝQM

Υποβλήθηκε επιχειρηματικό σχέδιο για στη δημιουργία εκπαιδευτικής δομής μέσω παροχής υπηρεσιών εκμάθησης από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Υδραυλικός Στεφανίδης Δημήτρης

Η επιχείρηση του κου Στεφανίδη Δημήτριου εδρεύει στην Ξάνθη, και δραστηριοποιείται στις εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών, στην παροχή υπηρεσιών αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκατασ

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Πετρακόπουλος Δημήτρης

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Πετρακόπουλος Δημήτριος με έδρα τον οικισμό Αίγειρος του Νομού Ροδόπης, ιδρύθηκε στις 31/12/2000 και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών επιχωματώσεων, σταθεροποίησης εδα

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Πλυντήριο Αυτοκινήτων Σιούτας Ιωάννης και Σιούτας Στέργιος Ο.Ε

Η εταιρεία με την επωνυμία «Σιούτας Ι. – Σιούτας Σ.

Read More

Pages