Επιχειρήσεις

#DigiAgriFood | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας

June 30, 2022 - 10:14
0 comments

Υπερήφανο μέλος ενός από τους τέσσερις (4) εγκεκριμένους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) στην Ελλάδα αποτελεί η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης.

Ολοκλήρωση εκδήλωσης eMT cluster στην Καβάλα "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στην ΑΜΘ"

June 24, 2022 - 12:59
0 comments

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη εκδήλωση του κύκλου ενημέρωσης και παρουσίασης λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού με θέμα: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στην ΑΜΘ”, που διοργανώθηκε από την εταιρεία ena Σύμβουλοι ΑνάπτυξηςΦορέα Αρωγό του eMT

Ολοκλήρωση εκδήλωσης eMT cluster στην Κομοτηνή "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στην ΑΜΘ"

June 20, 2022 - 16:24
0 comments

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη εκδήλωση του κύκλου ενημέρωσης και παρουσίασης λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού με θέμα: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στην ΑΜΘ”, που διοργανώθηκε από την εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέα Αρωγό του e

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

June 17, 2022 - 10:13
0 comments

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους των Ταμείων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Αναμένεται ο "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του Σχεδίου Ανάκαμψης

June 10, 2022 - 15:28
0 comments

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ (Β’2798/6-6-2022) με τις ρυθμίσεις και τους όρους της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0

Κύκλος εκδηλώσεων: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στην Α.Μ.Θ."

May 26, 2022 - 15:15
0 comments

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέας Αρωγός του eMT cluster, του πρώτου συνεργατικού σχηματισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας, το Επιμελητήριο Καβάλας, το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Επιμελητήριο Ξάνθης και τις 18 εταιρείες προηγμένων λύσεων τεχνολογίας που συνθέτουν το eMT cluster,

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 4887/2022

February 18, 2022 - 14:43
0 comments

Με την ολοκλήρωση της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ελλάδα» (4887/2022) η χώρα απέκτησε τη βάση για το παραγωγικό μοντέλο της για τα επόμενα χρόνια. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι 140ος αναπτυξιακός που ψηφίστηκε στην Ελλάδα.

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 14-20: Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, ΜμΕ

February 18, 2022 - 13:06
0 comments
Επιπλέον στόχοι της δράσης είναι:
  • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
  • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και η αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού

Η ιστορία των αναπτυξιακών νόμων στην Ελλάδα: Μια προσέγγιση της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

February 10, 2022 - 13:59
0 comments
Η ιστορία των αναπτυξιακών νόμων στην Ελλάδα μετράει σχεδόν 70 χρόνια και έχει τις ρίζες της στο Σύνταγμα του 1952. Σκοπός των αναπτυξιακών νόμων είναι η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί 139 αναπτυξιακοί νόμοι, με τον νέο "Αναπτυξιακό νόμο - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη" που πρόσφατα ψηφίστηκε να γίνεται 140ος.
 

Αναπτυξιακός Νόμος καθεστώς: Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

February 03, 2022 - 16:22
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, καθώς και τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του καθεστώτος είναι η τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, η εισαγωγή νέων ψηφιακών λειτουργιών και διαδικασιών και ο συνδυασμός μεθόδων παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Περίοδοι υποβολής -Αξιολόγηση

Pages