ΕΠΑΛΘ 14-20: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΕΠΑΛΘ 14-20: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

August 06, 2021 - 15:15
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, August 2, 2021
Ημ. Λήξης: 
Tuesday, November 30, 2021

Επιδοτούμενες επενδύσεις

Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:

 • Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.
 • Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
 • Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
 • Διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
   

Μέτρο 4.2.4 - Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

 • Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
 •  Επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δικαιούχοι

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

 • Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
 • Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
 • Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.
   

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Προθεσμία Υποβολών

Από Δευτέρα 02/08/2021 έως Παρασκευή 15/10/2021. 

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα.

Προϋπολογισμός

10 εκατ. €, εκ των οποίων τα 9,8 εκατ. αντιστοιχούν στο μέτρο 3.2.2 και τα 200.000€ στο μέτρο 4.2.4.

 

Ενημέρωση 12.10.2021: Παράταση υποβολών έως 30/11/2021 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης.