Εγκρίθηκαν οι επιχειρήσεις - μέλη του eMT cluster

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 19, 2022 - 16:01
0 comments

Με σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση το αρχικό σχήμα του συνεργατικού σχηματισμού eMT cluster, με Φορέα Αρωγό την ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και συνολικό προϋπολογισμό έργου για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις το ποσό των 2.472.036,50 ευρώ.  

Ως μέλη του eMT cluster που θα λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» εγκρίνονται οι παρακάτω επιχειρήσεις:

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, ως Φορέας Αρωγός του πρώτου συνεργατικού σχηματισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καλωσορίζει με μεγάλη χαρά τις παραπάνω επιχειρήσεις στο eMT cluster. Με την εγκριτική απόφαση νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια θα υλοποιηθούν από τα μέλη του eMT cluster.

Στόχος του eMT cluster είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος τεχνολογιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το οποίο θα επιταχύνει και ταυτόχρονα θα μειώνει το κόστος της προσαρμογής των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενός υψηλής κλάσης κόμβου τεχνολογικής αριστείας - σημείου αναφοράς της καινοτομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στην προσέλκυση επιστημόνων και στην αύξηση του ΑΕΠ της περιφέρειας και της χώρας. 

Πεδία εφαρμογής του eMT cluster είναι η Αγροδιατροφή, η Μεταποίηση, ο Μετασχηματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού και η Αστική Κινητικότητα

Με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ένταξης εντάσσονται προς χρηματοδότηση 21 επιπλέον πράξεις κρατικών ενισχύσεων οι οποίες πληρούν τα κριτήρια πληρότητας και επιλεξιμότητας και συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία.