Απόφαση έγκρισης αιτήσεων στήριξης για τις "Ομάδες Παραγωγών"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

May 31, 2019 - 10:38
0 comments

Με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εγκρίθηκαν, χθες Πέμπτη, 30-05-2019, τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια του Μέτρου 9 "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.    

Πιο αναλυτικά:

  • εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης 205 (διακοσίων πέντε) αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης 
  • ενισχύονται 122 (Εκατόν είκοσι δύο) παραδεκτές αιτήσεις στήριξης
  • δεν ενισχύονται, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων, 67 (Εξήντα επτά) παραδεκτές αιτήσεις στήριξης
  • δε γίνονται αποδεκτές 16 (δεκαέξι) αιτήσεις στήριξης, ως μη επιλέξιμες καθώς το επενδυτικό σχέδιο δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης

Επί των αποτελεσμάτων προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφεξής «ένσταση» εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Διαβάστε τη σχετική απόφαση και δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και τους πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις στήριξης

Πηγή: minagric.gr