Prev article
Next article

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

March 09, 2016 - 09:18
0 comments

9/3/2016

Εκδόθηκε σήμερα 9/3/2016  απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014–2020.  

Το αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και η τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος στο espa.gr εδώ.

Συνοπτικά οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:

1. Προσθήκη συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων (ημ/νια λήξης 15/04/2016 και ώρα 17:00).

2. Προσθήκη της δυνατότητας συμμετοχής και των αποφοίτων Σχολών Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και των αποφοίτων μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.

3. Προσθήκη περιορισμού στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία ∆ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

4. Διαγραφή της λέξης «κύριας» από το σημείο 6, στην Παράγραφο «Κατηγορία ∆ικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι)» που αφορά στην κατάργηση μη επιλέξιμων ΚΑΔ, Κεφάλαιο Ι.1.4 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που είχε τεθεί εκ παραδρομής.

5. Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην Παράγραφο 1 «Τίτλος και περιγραφή της ∆ράσης» του Κεφαλαίου Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης, για λόγους διευκόλυνσης των επενδυτών. Ορίζεται η 8/3/2016.

6. Προσθήκη της λέξης «επιχορηγούμενο» στον τίτλο της τρίτης στήλης του Πίνακα της σελίδας 15 της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα ο τίτλος «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου».

7. Προσθήκη διευκρίνισης στο πέμπτο σημείο της σελίδας 27 της Παραγράφου Ι 1.12.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα), στην τροποποίηση: Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της ίδιας Περιφέρειας.

8. Διαγραφή της λέξης «τουλάχιστον» από την προτελευταία παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ της αναλυτικής Πρόσκλησης, σελίδα 29, που είχε τεθεί εκ παραδρομής.

9. Τροποποίηση ως προς το Παράρτημα ΙΙ «Επιλέξιμες δραστηριότητες (σύμφωνα με ΚΑ∆)». Συγκεκριμένα, προστίθεται ο Κωδικός Αναπτυξιακής ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) 69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες στον Τομέα ΙΓ: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές ∆ραστηριότητες».

10. Διαγραφή στην προτελευταία παράγραφο της σελίδας 7 του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος «ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» των λέξεων «υφιστάμενου ή» ώστε να αφορά μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

11. Προσθήκη στο Παράρτημα IV «Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης» τόσο στη σελίδα 1 στον Πίνακα «∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΑΝΕΡΓΟΙ» σημείο 5 όσο και στη σελίδα 3 στον Πίνακα «∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» σημείο 4 και της Πράξης ∆ιοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) ως συνοδευτικό του Ε1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Απόφαση με Α.Π. 668/148/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 002ΚΕ και κωδικό 1385).

Αναλυτικές πληροφορίες περί των τροποποιήσεων δίνονται στο αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και την τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της που έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο espa.gr εδώ.