Τζελήλ Ογλού Οζγκέν - Ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 08/08/2016 - 16:31

Η κτηνοτροφκή μονάδα έχει έδρα το Δέκαρχο του Δήμου Τοπείρου Ν.Ξάνθης

Υλοποίησε επένδυση ίδρυσης μονάδας εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 60 ισοδύναμων ζώων. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2016. Εντάχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 με ποσοστό επιχορήγησης 44%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: