Σταυρακάρας Παναγιώτης Α.Ε - Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών στη Γενισέα Ξάνθης.

enateam's picture
Submitted by enateam on Fri, 11/04/2011 - 12:09

Η επιχείρηση "Σταυρακάρας Παναγιώτης Α.Ε" με διακριτικό τίτλο "Αγροθράκη" έχει έδρα τη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης. 

Υλοποίησε επένδυση εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδας ξήρανσης δημητριακών. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2011 και επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυκιακού Νόμου 3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 55%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: