Οικοτουριστική Ιχθυοτροφία Πόρτο Λάγος Α.Ε. - Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχιακής μονάδας.

enateam's picture
Submitted by enateam on Fri, 06/03/2016 - 13:07

Το ξενοδοχείο "Πόρτο Βιστωνίς" βρίσκεται στο Πόρτο Λάγος του δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.

Υλοποίησε επένδυση που αναφέρεται στον ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό και στην επέκταση και εκσυγχρονισμό με προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία "Πόρτο Βιστωνίς". Χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Έλαβε ποσοστό επιχορήγησης 53%. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάϊο του 2009. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.portovistonis.gr/

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: