Μπαρμπούνης Μαρίνος και Σία Ο.Ε

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 08/08/2012 - 14:13

Η εταιρεία "Μπαρμπούνης Μαρίνος και Σία Ο.Ε" έχει έδρα τα Άβδηρα του δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.

Έγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3908/2011 για την ενίσχυση της επένδυσης με το κίνητρο της επιχορήγησης με σκοπό την ίδρυση μονάδας μόσχων πάχυνσηςδυναμικότητας 40 ισοδύναμων ζώων στα Άβδηρα Ξάνθης. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: