Κ.Συμεωνίδης και Σία Ο.Ε - Μονάδα επεξεργασίας νωπών οπωροκηπευτικών

enateam's picture
Submitted by enateam on Sun, 01/13/2013 - 12:16

Η εταιρεία "Κ.Συμεωνίδης κα Σία Ο.Ε" έχει έδρα την Γενισέα του Δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.

Υλοποίησε επένδυση ίδρυσης μονάδας αποθήκευσης, τυποποίησης και συκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών.  Το σχέδιο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 55%.

Πηγή χρηματοδότησης: